Dubbelseende

Allmänt

Dubbelseende innebär att man ser två likadana bilder när man tittar på något. Bilderna kan vara förskjutna diagonalt, uppåt, neråt, åt höger eller vänster. Oftast ser man dubbelt med båda ögonen, men det brukar försvinna när det ena ögat täcks för.

Dubbelseende kan ha flera orsaker. Oftast är det de små musklerna runt ögat som är påverkade så att ögonen riktas åt olika håll, det kallas för att man skelar. Man kan till exempel se dubbelt på båda ögonen när man är trött, berusad eller har en infektion i kroppen. Då ser man inte dubbelt hela tiden, utan i stunder eller perioder.

Om man plötsligt får dubbelseende är anledningen ofta att ögats muskler har blivit svaga eller förlamade. Vissa sjukdomar, till exempel diabetes eller högt blodtryck, kan påverka ögonens muskler och göra så att man ser dubbelt.

Ibland har man dubbelseendet kvar fast man täcker för det ena ögat. Det beror vanligtvis på ett fel i ögats ljusbrytning på grund av att hornhinnan eller linsen har ändrat form eller är grumlad. En vanlig anledning är den typ av linsgrumling som kallas grå starr.

Ibland beror dubbelseende på att man har glasögon som behöver bytas ut eller justeras, eftersom de inte korrigerar brytningsfel tillräckligt.

Det är ovanligt, men dubbelseende kan även bero på någon sjukdom som måste utredas.

Behandling

Hos de flesta personer med högt blodtryck eller diabetes försvinner dubbelseendet av sig själv inom några månader.

Om grå starr är orsaken behöver man oftast opereras.

Dubbelseende på grund av till exempel alkohol och trötthet går oftast över av sig själv.

Har man en sjukdom som gör att man ser dubbelt brukar det bli bättre när man får behandling mot sjukdomen.

Om man skelar och det inte går över kan man använda glasögon med särskilt glas, så kallat prismaglas som förskjuter bilden så att ögonen inte ser dubbelt utan ser en och samma bild. Ibland, men det är ovanligt, kan man också behöva opereras.

När ska man söka vård?

Om man ser dubbelt och besvären inte går över inom ett par timmar bör man kontakta en vårdcentral eller en ögonläkare.

Har man dubbelseende och mår dåligt på något annat sätt, till exempel är yr eller har huvudvärk, ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2011-02-21
Granskare:

Staffan Lindeberg, läkare, specialist i allmänmedicin, Lund