Blödarsjuka

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Blödarsjuka är ett samlingsnamn för några ovanliga sjukdomar som innebär att man lätt börjar blöda och att man blöder länge. Det beror på att blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig. Blödarsjuka är medfödd och ärftlig.

Det finns många sorters blödarsjukdomar. Den vanligaste är von Willebrands sjukdom som man oftast får i en mild form. Andra sorter är bland annat hemofili A och B som finns i flera olika former och som nästan bara pojkar kan få. Eftersom hemofili förs vidare från modern till barnet kan kvinnor med hemofili i släkten gå igenom en utredning för att få veta om de bär på anlagen.

Om man exempelvis får ett slag mot huvudet eller magen, eller behöver opereras, måste man få behandling mot blödningen för att det inte ska bli livshotande.

Det finns mediciner som minskar eller förhindrar blödningarna. Därför kan många leva som vanligt bara de är extra försiktiga så att de inte skadar sig.

Om man har hemofili eller von Willebrands sjukdom ska man alltid ha ett så kallat blödningsriskkort med sig. Av det framgår sjukdomens typ, svårighetsgrad och telefonnummer till någon av landets tre koagulationsmottagningar som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vid akuta ärenden ska koagulationsjouren vid den mottagning man hör till kontaktas.

Symtom

Symtomen skiljer sig åt mellan de olika formerna av blödarsjuka. Man kan till exempel ha besvär med näsblod, blödande tandkött, kraftiga menstruationer och blåmärken på huden. Man kan ha ont i benen och armarna och få ledbesvär om det blöder i lederna och musklerna.

Behandling

Det finns sprutor, som man själv kan ta hemma, med medicin som innehåller de ämnen som saknas i blodet. Om man har en mild form av blödarsjuka kan man få medicinen som nässprej. Små barn kan i vissa fall få medicinen via en dosa som opereras in under huden. Man kan också ta medicinen vid behov, om man till exempel ska dra ut en tand.

Att sköta om sina tänder kan minska blödningar i tandköttet. Träning och sjukgymnastik kan hjälpa till att bibehålla rörligheten i lederna.

Det är bra om man pratar med sin läkare om hur ett litet barn ska skyddas, till exempel kan barnet behöva bära hjälm.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har en blödarsjukdom kan man i första hand kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Om man har hemofili eller von Willebrands sjukdom ska man alltid ha ett så kallat blödningsriskkort med sig. Av det framgår sjukdomens typ, svårighetsgrad och telefonnummer till någon av landets tre koagulationsmottagningar som finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vid akuta ärenden ska koagulationsjouren vid den mottagning man hör till kontaktas.  

Visa mer
Senast uppdaterad:
2013-02-13
Granskare:

Fariba Baghaei, läkare, specialist i koagulation och blödningsrubbningar samt internmedicin, Koagulationscentrum, sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukuset, Göteborg