Medicin som man för in i urinröret

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

Uretralstift

Om man har svårt att få stånd kan man ibland få medicin i form av ett litet stift, ett så kallat uretralstift, som ska föras in i urinröret. När stiftet har förts in i urinröret löses det upp och det verksamma ämnet i medicinen tränger igenom urinrörets slemhinna till omgivande vävnader.

Att använda uretralstift

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Innan man använder uretralstift första gången ska man få instruktioner av en läkare eller sjuksköterska.

För att få in stiftet tillräckligt långt i urinröret, använder man en särskild införare. Med hjälp av en knapp på införaren skjuts stiftet ut i urinröret.

Hur man för in uretralstift

Eftersom det är lättare att föra in stiftet om urinröret är fuktigt, bör man kissa strax innan man ska använda läkemedlet. Fukten i urinröret behövs också för att medicinen ska lösas upp. Man ska se till att hålla penisen upprätt tills hela behandlingen är genomförd.

Gör så här:

  • Sitt eller stå och sträck penisen uppåt till dess fulla längd för att räta ut urinröret. För sedan långsamt in införarens rör i urinröret. Om det känns obehagligt kan man dra ut röret en liten bit och sedan försiktigt föra in det igen.
  • Följ anvisningarna som finns i bipacksedeln eller på förpackningen för att trycka ut stiftet i urinröret.
  • Vicka införaren försiktigt från sida till sida och dra sedan ut den.
  • Om det finns läkemedel kvar i införaren för man in röret igen och trycker ut resten av medicinen.
  • Rulla penisen mellan händerna i minst tio sekunder så att medicinen sprids i urinröret. Om det svider kan man fortsätta att rulla tills det går över.

Om man får en liten blödning beror det vanligen på att införandet orsakat ofarliga ytliga skador i urinröret.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Medicin och bilkörning

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedel. Man kan till exempel bli dåsig, yr eller få dimsyn. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna