Medicin som man för in i slidan

Skriv ut
Skriv ut

Hur gör man?

Hur gör man?

 • Bild som visar hur man kan stå när man för in medicin i slidan

  Man kan till exempel stå med en fot på en stol när man för in medicin i slidan.

Finns i många olika former

Ibland behöver man ta medicin direkt i slidan. Man kan till exempel ha en
svamp- eller bakterieinfektion i underlivet eller torra och sköra slemhinnor. Vissa preventivmedel förs också in i slidan.

Läkemedel som förs in i slidan kan vara i form av kräm, gel, vagitorier, slidtabletter eller slidinlägg.

De flesta läkemedel man för in i slidan har effekt direkt på slemhinnan inne i slidan. För enstaka läkemedel sprids det verksamma ämnet i kroppen via blodet och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Att använda mediciner som förs in i slidan

Det kan skilja sig åt hur olika läkemedel ska användas. Därför ska man alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med medicinen. Om man är osäker på hur man ska göra kan man fråga på ett apotek.

Det kan vara bra att fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ha samlag under den tid man använder läkemedel i slidan. Till exempel kan vissa mediciner skada kondomer och pessar. Vissa infektioner i slidan kan fortsätta att smitta tills behandlingen är slutförd.

Om man är gravid ska man fråga sin läkare eller barnmorska innan man tar läkemedel i slidan.

Slidkräm och slidgel

Kräm och gel förs in i slidan med hjälp av en införare. Ibland är medicinen förpackad i en införare för engångsbruk. Annars fyller man själv införaren med kräm eller gel. Man får läsa bipacksedeln för att se hur man ska göra.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in medicinen. Man kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in införaren djupt i slidan och pressa sedan ut innehållet ur införaren.
 • Rengör införaren enligt anvisningarna om det inte är en engångsinförare.

Om läkemedlet bara ska tas en gång per dygn, är det bra att ta det innan man går och lägger sig. Då stannar medicinen kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från kräm och gel som eventuellt kan läcka ut, kan man använda trosskydd eller binda.

Vagitorier och slidtabletter

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan.

Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Man för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när man sätter in en tampong. Till vissa vagitorer finns det en införare i förpackningen.

Slidtabletter kan vara svåra att föra in med fingret eftersom de vanligen är små och mycket fuktkänsliga. Till slidtabletter finns därför oftast införare.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Om man ska föra in ett vagitorium kan man först fukta det med lite vatten så att det lättare glider in i slidan. Det ska man däremot inte göra med slidtabletter eftersom de är fuktkänsliga.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in medicinen. Man kan också ligga ner om det känns bättre.
 • För in medicinen långt in i slidan enligt instruktionen i bipacksedeln.

Om läkemedlet bara ska tas en gång per dygn, är det bra att ta det innan man går och lägger sig. Då stannar medicinen kvar i slidan under natten. För att skydda underkläder och lakan från medicin, som eventuellt kan läcka ut, kan man använda trosskydd eller binda.

Slidinlägg

Slidinlägg är en ring som sätts in i slidan. Om den sitter rätt ska den inte kännas när den är på plats. Känns det obehagligt trycker man in den lite längre. I bipacksedeln kan man läsa om hur man för in slidinlägget.

Gör så här:

 • Tvätta händerna.
 • Sitt på huk eller stå med en fot på en stol, det gör det enklare att föra in slidinlägget. Man kan också ligga ner om det känns bättre.
 • Pressa ihop ringen och för in den i slidan med fingrarna enligt instruktionen i bipacksedeln.

Slidinlägg innehåller oftast verksamt läkemedel även efter att man har använt dem. Man ska därför helst lämna in dem på ett apotek så att de tas om hand på rätt sätt. Man ska inte spola ner dem i toaletten. Man kan slänga dem i soporna om man är helt säker på att soporna bränns.

Fäll ihop

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Allmänna råd om hur man använder läkemedel

Man ska följa anvisningarna

För att medicinen ska fungera som det är tänkt är det viktigt att använda medicinen på rätt sätt. Man får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur medicinen ska tas. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar också tala om hur man ska använda medicinen.

Det är också viktigt att man förvarar medicinen på rätt sätt. Annars finns det risk för att medicinen inte fungerar som den ska.

Det finns information på medicinens förpackning och i den så kallade bipacksedeln, det vill säga informationsbladet som följer med medicinen.

Viktigt att ta rätt dos

För att medicinen ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att man följer doseringsanvisningarna. Om man tar för låg dos kanske medicinen inte hjälper. Tar man i stället för hög dos kan effekten bli för kraftig och man kan få onödiga biverkningar. Det kan också vara farligt att få i sig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria mediciner som det är för receptbelagda läkemedel. När man hämtar ut medicin på recept står det på apoteksetiketten vilken dos man ska ta. På receptfria mediciner finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

Medicinen ska tas med jämna mellanrum

För att få rätt effekt av sin medicin ska man ta den så jämnt fördelat som möjligt. Om medicinen ska tas tre gånger dagligen betyder det tre gånger per dygn. Det innebär att man ska ta medicinen var åttonde timme. Ska medicinen tas en gång om dagen bör man försöka ta den vid samma tid varje dag. Klockslagen behöver naturligtvis inte vara exakta, men man bör försöka hålla ungefärliga tider.

Bra att koppla medicinen till regelbundna vanor

Ibland kan man själv välja när man ska ta sin medicin. Det är lättare att komma ihåg att ta medicinen om man tar den i samband med något som man gör regelbundet, till exempel när man stiger upp eller går och lägger sig eller vid en måltid.

Medicin och alkohol

Alkohol och mediciner kan vara en dålig eller farlig kombination. Man bör fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller för en viss medicin. Om man är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet.

Behandlingen ska inte avbrytas

Även om man känner sig frisk ska man aldrig avbryta eller ändra sin medicinering i förtid utan att fråga sin läkare. Ibland kan en för tidigt avbruten behandling leda till att besvären snabbt kommer tillbaka.

Medicinen är personlig

En medicin som är utskriven på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt medicinen och dosen med hänsyn till sjukdom, ålder, andra eventuella sjukdomar och mediciner. Den kan ge en annan person oväntade biverkningar och den kanske heller inte gör någon nytta. Därför ska man aldrig ge sin receptbelagda medicin till någon annan, och man ska inte heller använda någon annans receptbelagda medicin.

Gammal medicin ska inte användas

På förpackningen står hur länge medicinen kan användas. Efter det datumet ska den inte användas. Om man är osäker på hur länge en viss medicin går att spara kan man fråga på ett apotek.

Vissa mediciner kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. För att kunna kontrollera att man inte använder medicinen efter att tiden har gått ut, bör man skriva på förpackningen när den öppnades.

För att skydda miljön ska man inte spola ner gammal medicin i toaletten eller kasta den i soporna, om man inte är helt säker på att soporna bränns. Alla apotek tar emot gammal medicin och ser till att den tas omhand på rätt sätt.

Om man är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret om man är gravid, eller överföras till barnet via modersmjölken. Man bör därför inte använda mediciner när man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar utan att först fråga sin läkare, på mödravårdscentralen eller på ett apotek.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Birgitta Baltzar, apotekare, Sollentuna