Läkemedel vid migrän

Skriv ut
Skriv ut

Översikt

Översikt

Migrän – anfall av huvudvärk

Migrän innebär att man får återkommande anfall av huvudvärk. Anfallen kan komma med eller utan förkänningar. Man kan få olika former av förkänningar dygnet före migränanfallet.

Ungefär en av fem personer som har migrän går igenom den så kallade aurafasen under 15-60 minuter innan migränanfallet startar. I regel ger auran syn- eller känselpåverkan, ibland både och. Huvudvärken sitter oftast på ena sidan, men kan växla sida mellan anfallen. Huvudvärken spränger eller dunkar och gör ofta att man blir illamående, kräks och blir mer känslig för ljud och ljus.

Anfallen varar oftast i ett halvt till ett dygn, men de kan variera mellan fyra timmar och tre dygn. Efter ett migränanfall är det vanligt att man är trött och har svårt att koncentrera sig under det närmaste dygnet.

Dubbelt så många kvinnor som män drabbas. Det är oklart varför man får migrän, men det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet kring hjärnan som pågår under migränattacken. Migrän är ofta ärftligt.

Allmänna och migränspecifika läkemedel vid anfall

Läkemedel mot migrän kan lindra, avbryta eller förebygga migränanfall. De läkemedelsgrupper som används vid migränanfall delas in i allmänt smärtstillande respektive migränspecifika läkemedel.

Det finns olika allmänt smärtstillande läkemedel som kan användas vid fler besvär än migrän. De tas före eller under ett anfall och är

  • cox-hämmare, som även kallas NSAID
  • paracetamol.

Medel mot illamående är

  • metoklopramid.

Migränspecifika läkemedel tas medan anfallet pågår. De är

  • triptaner, som också kallas serotonin-1-receptorstimulerare
  • läkemedel som innehåller ergotamin, även kallade mjöldrygealkaloider, som tillhör de äldre migränläkemedlen.

Behandlingstrappa vid migränbehandling

Det finns en så kallad behandlingstrappa som ofta används när man får läkemedel mot migrän. Det är en mall som läkaren kan använda när man tillsammans provar sig fram till vad som bäst bryter eller lindrar anfallen. De olika läkemedelsgrupperna i behandlingstrappan kan i vissa fall kombineras med varandra. En del kombinationer är däremot olämpliga.

Först prövas andra metoder än läkemedel

Innan man påbörjar en läkemedelsbehandling bör man tillsammans med sin läkare försöka kartlägga de faktorer som utlöser migränanfallen och om möjligt undvika dem. Vanliga orsaker kan vara stress, sömnstörning, fysisk ansträngning, viss mat eller dryck, alkohol, starkt ljud eller ljus, men också hormonella svängningar som vid mens. En huvudvärksdagbok kan vara till god hjälp för att kartlägga vilka utlösande faktorer man kan ha till sin migrän. Om man kan bryta anfallet genom att vila, ha det tyst och mörkt omkring sig och kanske sova, bör man pröva det i första hand. Detta gäller framför allt barn, som ofta har kortare anfall än vuxna.

Cox-hämmare eller paracetamol används i andra hand

Om man sedan tidigare vet att det inte hjälper att till exempel vila, prövar man receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol eller en cox-hämmare. Medicinerna i den sistnämnda gruppen innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller naproxen. En del av de här läkemedlen var tidigare receptbelagda men finns idag även receptfritt.

Under aurafasen eller under själva migränanfallet tar man medicinen i full dos så tidigt som möjligt för att den ska kunna tas upp i kroppen på bästa sätt. I första hand används de former av läkemedlen som tas upp snabbast av kroppen, till exempel brustabletter eller stolpiller som förs upp i ändtarmen. Ibland kombineras detta med metoklopramid, som hjälper mot illamående och som också kan underlätta upptaget av smärtstillande tabletter.

Triptaner används vid otillräcklig effekt

Om det inte räcker går man över till läkemedel inom gruppen triptaner. Bäst effekt får man om läkemedlet tas tidigt under huvudvärksfasen. Dessa läkemedel hjälper även när anfallet har pågått en stund, men däremot inte under aurafasen innan huvudvärken har börjat. Det är inte ovanligt att man får tillbaka huvudvärken inom ett dygn.

Triptaner kan kombineras med cox-hämmare eller medel mot illamående. Effekten av triptaner kan variera från person till person och därför kan man behöva pröva flera olika. Om man lider av illamående kan triptaner i form av spruta, nässprej eller stolpiller fungera bättre än samma läkemedel i tablettform.

Läkemedel som innehåller ergotamin används i sista hand

Om inget annat hjälper, eller om man har långvariga anfall som kommer sällan, kan man pröva läkemedel som innehåller ergotamin. Dessa läkemedel kallas även mjöldrygealkaloider och de används allt mindre eftersom de ger mer biverkningar.

Har man tagit ett läkemedel med ergotamin måste man vänta minst ett dygn innan man kan ta triptaner. Om man har fått läkemedel ur båda grupperna, är det viktigt att diskutera detta med den läkare som har skrivit ut medicinerna.

Förebyggande läkemedelsbehandling

Om man trots ändrad kost och livsstil får så täta migränanfall att man inte hinner bli riktigt återställd mellan varje anfall bör man använda receptbelagda läkemedel som förebygger anfallen. Det gäller när anfallen avlöser varandra och man tvingas medicinera flera gånger i veckan. Otillräcklig effekt eller besvärande biverkningar av anfallslindrande medicin kan också vara en anledning till att man behöver förebyggande behandling.

Det läkemedel som då i första hand brukar användas är betablockerare, exempelvis Metoprolol och Inderal.

Särskilt om man också har besvär med spänningshuvudvärk kan det antidepressiva medlet amitriptylin, som ingår i Saroten, prövas till natten.

En typ av blodtryckssänkande läkemedel, angiotensin-II-hämmare, till exempel Atacand, har också visat sig minska migrän. I svårbehandlade fall kan läkaren skriva ut ett epilepsiläkemedel.

Om man får migrän bara kring menstruationen kan man prova förebyggande behandling med cox-hämmare till exempel naproxen eller diklofenak.

Viktigt att ha kontroll över vilka mediciner man använder

För mycket läkemedel kan förvärra huvudvärken, därför är det viktigt att ha kontroll över vilka mediciner man använder, hur ofta och hur mycket. Ett sätt är att skriva dagbok över hur ofta migränanfallen kommer och vilka mediciner man tar då. På så sätt blir det lättare för läkaren att utvärdera behandlingen och ta ställning till vilka läkemedel som ska användas.

Fäll ihop

Cox-hämmare

Cox-hämmare

Cox-hämmare minskar smärta och inflammation

Cox-hämmare verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som är ämnen som bland annat framkallar smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Olika typer av cox-hämmare

Det finns flera typer av cox-hämmare som består av olika ämnen. De som används vid migränbehandling innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen, naproxen eller ketoprofen. Dessa läkemedel tar man direkt under aurafasen när man får förkänningar, eller så tidigt som möjligt när migränanfallet har startat. Medicinerna finns som tabletter, brustabletter och stolpiller. Effekten kommer efter ungefär en halvtimme.

Acetylsalicylsyra är den vanligaste cox-hämmaren vid migrän. Ofta innehåller läkemedlen även koffein för att snabbare tas upp i kroppen och för att förstärka den smärtstillande effekten. Exempel på sådana preparat är Bamyl-koffein, Treo och Magnecyl-koffein brus. Det receptbelagda läkemedlet Treo Comp innehåller dessutom kodein för att få ytterligare smärtstillande effekt. Det finns en risk att bli beroende av Treo Comp om man använder det under lång tid. Därför ska man bara ta det om man har kraftiga anfall och andra mediciner inte hjälper tillräckligt mycket. Cox-hämmare kan kombineras med läkemedel som innehåller metoklopramid, ergotamin eller triptaner.

Om man brukar få migrän i samband med mens kan man använda en cox-hämmare, i första hand naproxen, förebyggande under några dagar före och ett par dagar efter att mensen har startat.

Viktigt

Man får inte större effekt av läkemedlet om man tar högre dos än vad läkaren har skrivit ut.

Om man har astma, njursjukdom eller hjärtkärlsjukdom ska man rådgöra med sin läkare om man kan använda dessa medel eller inte. Behöver man ofta använda cox-hämmare mot migrän kan det bli aktuellt med förebyggande behandling eftersom det annars finns risk att själva medicinen utlöser huvudvärk.

Barn och ungdomar under 18 år med feber ska inte använda acetylsalicylsyra. Det beror på att det finns en risk att drabbas av den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom som kan ge obotliga hjärnskador. Vid migrän kan feberfria barn över 7 år använda acetylsalicylsyra eller flytande ibuprofen enligt doseringen på förpackningen.

Om man har astma eller är överkänslig mot något läkemedel bland cox-hämmarna ska man inte använda något läkemedel ur denna grupp.

Eftersom cox-hämmare, framför allt acetylsalicylsyra, även har en blodförtunnande verkan ska man inte använda dem om man har ökad risk för blödningar, till exempel om man samtidigt behandlas med läkemedel som innehåller warfarin som finns i Waran.

Man ska inte använda cox-hämmare om man har magsår eller om man försöker bli gravid. Har man tidigare haft magsår bör man rådgöra med sin läkare om cox-hämmare kan användas.

Graviditet och amning

Man ska inte använda cox-hämmare när man är, eller försöker bli, gravid utan att samråda med läkare. Under de tre sista månaderna ska de inte användas alls.

Alla smärtstillande medel går över i modersmjölken, men det finns inget som tyder på att de skadar barnet när man ammar. Är man osäker ska man rådgöra med läkare. Man kan också be apotekspersonalen om råd.

Biverkningar

En del personer som använder cox-hämmare kan få biverkningar från magen som till exempel illamående eller diarré. Medicinerna kan också öka risken för magsår.

Cox-hämmare har många olika användningsområden

Cox-hämmare används vid flera olika smärttillstånd som till exempel mensvärk och gallstens- och njurstensanfall. Läkemedlen används också vid reumatiska sjukdomar och som blodförtunnande medel.

Exempel på cox-hämmare som används vid migrän:

Acetylsalicylsyra:

Albyl minor
Aspirin
Bamyl
Magnecyl

Acetylsalicylsyra och koffein:

Bamyl koffein
Magnecyl-Koffein
Treo

Acetylsalicylsyra, kodein och koffein:

Treo Comp

Diklofenak:

Diklofenac eller Diklofenak med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Diklofenak Mylan
Diclofenac T ratiopharm
Eeze
Voltaren och Voltaren T

Ibuprofen:

Alindrin
Brufen och Brufen Retard
Ibumetin
Ipren
Orudis

Naproxen:

Alpoxen
Naproxen
Pronaxen
Naprosyn Entero
Naproxen Bluefish

Fäll ihop

Läkemedel som innehåller paracetamol

Läkemedel som innehåller paracetamol

Så här fungerar paracetamol

Paracetamol används mot smärta och kan vara ett bra alternativ vid migrän, om man inte tål cox-hämmare. När det gäller smärta verkar läkemedlet troligen genom att minska effekten av olika ämnen i kroppen som framkallar smärta. Effekten kommer efter cirka en halvtimme.

Paracetamol finns som tabletter, brustabletter, dospulver, stolpiller och i flytande form.

Vissa läkemedel med paracetamol innehåller även kodein för att förstärka effekten. Dessa kan man lättare bli beroende av och därför ska de bara användas om man får migränanfall med glesa mellanrum och andra läkemedel inte hjälper.

Viktigt

Man får inte större effekt av läkemedlet om man tar högre dos än vad läkaren har skrivit ut. Om man tar en större dos än rekommenderat finns en risk att man drabbas av en allvarlig leverskada.

Om man ofta behöver använda paracetamol mot migrän kan det bli aktuellt med förebyggande behandling. Tar man paracetamol mot huvudvärk flera gånger i veckan kan läkemedlet utlösa huvudvärk.

Man ska inte använda paracetamol utan att samråda med läkare om man har alkoholproblem eller någon leverskada.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av paracetamol om man inte tar för hög dos.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Paracetamol används även mot feber och annan värk

Läkemedlet används också mot annan smärta än migrän och som febernedsättande medel. Paracetamol finns även i flera olika läkemedelskombinationer som inte brukar användas vid migrän. Ett exempel är Norgesic.

Exempel på läkemedel som innehåller paracetamol och som används vid migrän:

Paracetamol:

Pamol
Alvedon och Alvedon Forte
Panodil, Panodil Forte och Panodil Zapp
Pinex

Paracetamol i kombination med kodein:

Citodon
Panocod

Fäll ihop

Läkemedel som innehåller metoklopramid

Läkemedel som innehåller metoklopramid

Så här fungerar metoklopramid

Metoklopramid, som finns i Primperan, motverkar illamående och kräkningar genom att påverka hjärnans centrum för illamående.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att andra migränmediciner som man tar samtidigt inte tas upp lika snabbt och bra av kroppen. Det kan motverkas av metoklopramid eftersom medicinen även förbättrar mag-tarmkanalens rörelser genom att samordna magsäckens och tarmarnas sammandragningar. Om man märker att effekten av någon annan migränmedicin varierar från anfall till anfall kan man få pröva att lägga till metoklopramid.

Primperan finns som tablett eller stolpiller. På sjukhus kan man få läkemedlet i form av en spruta.

Metoklopramid kan kombineras med de övriga migränläkemedlen.

Viktigt

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Man bör inte använda alkohol tillsammans med medicinen eftersom kombinationen kan förstärka en del av läkemedlets effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Man ska undvika att ta Primperan tillsammans med vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom och vissa specialmedel mot lunginflammation.

Primperan ska inte användas om man tidigare har haft ofrivilliga muskelryckningar, så kallad tardiv dyskinesi, eller om man har haft blödningar eller hinder i mag-tarmkanalen.

Man ska inte använda medicinen kontinuerligt under en längre tid.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta. Man kan också få exempelvis diarré, allergiska reaktioner eller ofrivilliga muskelryckningar.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid, särskilt inte under de tre sista månaderna av graviditeten. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att de verksamma ämnena passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas.

Metoklopramid har flera olika användningsområden

Metoklopramid används om man mår illa efter vissa operationer eller efter cytostatikabehandling. Läkemedlet kan också användas vid så kallad magsaftsreflux för att motverka sura uppstötningar, för att förbättra rörelserna i mag-tarmkanalen, och inför en del undersökningar i mag-tarmkanalen.

Läkemedel med metoklopramid som används vid migrän:

Primperan

Fäll ihop

Triptaner

Triptaner

Så här fungerar triptaner

Det är inte helt klarlagt varför man får migrän. Under migränanfallet pågår ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet i hjärnan. Läkemedel inom gruppen triptaner drar samman blodkärlen och minskar frisättningen av kärlvidgande ämnen. Troligen minskar dessa läkemedel även smärtan från nerverna kring blodkärlen.

Man tar inte triptaner i förebyggande syfte eller under aurafasen, utan först när man har fått huvudvärk. Om man använder triptaner i tablettform är det bra att ta medicinen så snart som möjligt när smärtan har börjat.

Om man inte får någon effekt lönar det sig inte att ta en tablett till. Om däremot huvudvärken försvinner men återkommer, kan man ta en dos till, men tidigast efter två timmar. Man bör inte ta mer än två doser per dygn eftersom läkemedlen kan utlösa huvudvärk om de tas för ofta. Om man ofta behöver använda triptaner kan det bli aktuellt med förebyggande behandling.

Läkemedelsgruppen triptaner kallas också serotonin-1-receptorstimulerare.

Ibland får man pröva olika triptaner

De olika triptanerna verkar på ungefär samma sätt. Det finns däremot skillnader i hur läkemedlen tas upp och sprids i kroppen, och även individuella skillnader i effekt och biverkningar. Därför kan det löna sig att pröva olika triptaner om man inte får tillräcklig effekt eller besvärande biverkningar. Om man dessutom tar läkemedlet metoklopramid kan triptantabletterna lättare tas upp av kroppen från magsäcken. Triptan kan också kombineras med cox-hämmare och kan för en del bättra effekten och minska risken att få tillbaka huvudvärken första dygnet. Det kan också finnas skillnader mellan triptanerna i fråga om biverkningar.

Triptaner finns som tabletter, nässprej, stolpiller och spruta. Tabletter och stolpiller börjar verka efter cirka en halvtimme, nässprej och spruta efter cirka en kvart.

Viktigt

Det är viktigt att komma ihåg att det måste gå minst 24 timmar efter att man har tagit ett läkemedel som innehåller ergotamin innan man kan ta en triptan. Det beror på att båda läkemedelsgrupperna drar samman blodkärlen. Ergotaminet har en effekt som varar i cirka 24 timmar och triptanerna verkar i regel 6-7 timmar. Eftersom det varierar bör man rådgöra med sin läkare om det blir aktuellt att ta ergotamin efter en triptandos samma dygn.

Man ska vara försiktig med att använda triptaner om man har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp, eller högt blodtryck som inte är välreglerat.

Triptaner drar samman kärlen. Eftersom även nikotin har den effekten finns det en risk att blodkärlen dras samman alltför starkt om man röker. Därför bör man röka mindre eller helst sluta helt när man använder triptaner.

Triptanerna bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år med undantag för Imigrans eller Zomigs nässprej. Det gäller också om man är över 65 år eftersom det finns ökad risk för samtidig hjärt-kärlsjukdom.

Triptaner har vanligtvis en verkan som går över inom 6-7 timmar. Ergotaminer kan ha effekt upp emot 24 timmar.

Biverkningar

En del som använder triptaner kan få biverkningar som till exempel trötthet, illamående, muntorrhet, biverkningar från magen, tryckkänsla över bröstkorg och nacke, känsla av muskelsvaghet, eller myrkrypningar i huden.

Graviditet och amning

Man bör inte använda triptaner under graviditet och amning.

Triptaner används även vid Hortons huvudvärk

Triptaner i form av sprutor eller nässprej används också vid Hortons huvudvärk som är en specialform av intensiv huvudvärk.

Exempel på triptaner som används vid migrän:

Almogran
Imigran och Imigran Novum
Maxalt och Maxalt Rapitab
Naramig
Relpax
Zomig, Zomig Rapimelt och Zomig Nasal

Fäll ihop

Läkemedel som innehåller ergotamin

Läkemedel som innehåller ergotamin

Så här fungerar läkemedel som innehåller ergotamin vid migrän

Smärtan vid en migränattack beror bland annat på att blodkärl i och utanför hjärnan svullnar, utvidgas och blir mer känsliga för smärta. Läkemedel inom denna grupp innehåller det verksamma ämnet ergotamin som verkar genom att dra samman blodkärlen i och kring hjärnan. Dessa läkemedel tas inte i förebyggande syfte eller under aurafasen, utan först efter att migränanfallet har startat.

Läkemedel med ergotamin är bara tänkta att användas då och då när man inte får tillräcklig effekt av annan behandling, eller vid långvariga anfall som kommer mer sällan. Det beror på att medicinerna fäster starkare till serotoninreceptorerna och det finns risk för att man blir beroende. Då får man huvudvärk så snart som man slutar med medicineringen. Dessutom kan ergotaminer ge flera typer av biverkningar.

Viktigt

Läkemedel med ergotamin får inte användas samma dygn som triptanerna eftersom båda läkemedelsgrupperna är kärlsammandragande. Exakt hur många timmar det bör gå från det man tagit en triptan till man kan ta ergotamin varierar beroende på vilken triptan man använt. Det kan vara allt från 6 till 24 timmar och därför är det viktigt att diskutera detta med sin läkare. Efter att man tagit ergotamin måste man vänta minst 24 timmar innan man får ta en triptan.

Läkemedel med ergotamin är kärlsammandragande. Eftersom även nikotin har den effekten finns det en risk att blodkärlen dras samman alltför starkt om man röker. Därför bör man röka mindre eller helst sluta helt när man behandlas med ergotamin. Kvinnor som röker och använder p-piller och som har migrän med aura bör inte använda ergotamin för att minska risken för blodpropp.

Om man får myrkrypningar i fingrar och tår ska man ta kontakt med sin läkare.

Man ska inte använda medicinerna om man har vissa hjärt-kärlsjukdomar, till exempel kärlkramp.

Man bör inte använda läkemedel med ergotamin samtidigt som vissa antibiotika, svampmedel och antivirusmedel.

Medicinerna kan göra så att man får yrsel. Dessutom kan migränattacken i sig göra så att man blir trött. Det bör man tänka på när man kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedel som innehåller ergotamin under graviditet och amning.

Biverkningar

Några exempel på biverkningar är illamående, kräkningar och trötthet.

Läkemedel med ergotamin som används vid migrän

Anervan Novum, som även innehåller klorcyklizin mot illamående.

Fäll ihop

Betablockerare

Betablockerare

Så här fungerar betablockerare vid migrän

Betablockerare används framför allt mot hjärt-kärlsjukdomar, men även för att förebygga migrän. Exakt hur betablockerare fungerar i samband med migrän är inte klarlagt.

Adrenalin och noradrenalin är två hormoner i kroppen som påverkar hjärta och blodkärl via speciella mottagare, så kallade betareceptorer. När man utsätts för stress och ansträngning ökar halterna av dessa hormoner och puls och blodtryck stiger. Läkemedel i gruppen betablockerare blockerar mottagarna vilket gör att puls och blodtryck sjunker.

Viktigt

Eftersom behandlingen påverkar puls och blodtryck ska man alltid trappa upp medicinen långsamt. Samma sak gäller när man ska sluta med medicinen eftersom man kan få förhöjt blodtryck och hjärtklappning om man slutar för snabbt.

Det är viktigt att man talar om för läkaren om man har astma, eftersom betablockerande mediciner kan påverka luftrören.

Graviditet och amning

Man bör inte använda betablockerare när man är gravid. Vid amning passerar betablockerare över i bröstmjölken och man bör diskutera med sin läkare om man behöver använda medicinen.

Biverkningar

Exempel på biverkningar är trötthet, försämrad ork och yrsel. Andra biverkningar är illamående, kräkningar och diarré. Eftersom läkemedlen gör att blodkärlen drar ihop sig kan man få kalla händer och fötter. En del betablockerare kan ge mardrömmar som biverkning.

Betablockerare används även vid hjärt-kärlsjukdomar

Betablockerare används framför allt vid behandling av högt blodtryck. Andra användningsområden är hjärtsvikt, kärlkramp och förhöjd hjärtfrekvens. Betablockerare finns också i en del ögondroppar mot grön starr.

Exempel på betablockerare som används vid migrän:

Metoprolol:

Metomylan
Metoprolol Acatavis
Metoprolol GEA Retard
Metoprolol Orion
Metoprolol ratiopharm
Metoratio
Metoprolol Sandoz
Seloken och Seloken ZOC

Propranolol:

Inderal

Fäll ihop

Epilepsimedicin

Epilepsimedicin

Så här fungerar epilepsimedicin vid migrän

Läkemedel som används mot epilepsi kan också användas för att förebygga migrän. Det är inte helt klarlagt hur medicinerna fungerar vid migrän men de minskar nervernas känslighet.

Topiramat är ett läkemedel som kan användas för att förebygga migrän. Valproat och Gabapentin är andra epilepsimediciner som ibland används som migränförebyggande. De skrivs ut av en läkare som är specialist i nervsystemets sjukdomar.

Viktigt

När man påbörjar och avslutar en behandling med epilepsimedicin måste det göras stegvis.

Man ska vara mycket försiktig med eller helst undvika alkohol om man tar epilepsiläkemedel. Det verksamma ämnena i de här medicinerna gör att man tål alkohol sämre.

Läkemedlen bör inte användas om man har sjukdomar i levern, njurarna eller bukspottskörteln.

Medicinen kan försämra reaktionsförmågan. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Graviditet och amning

Man ska inte använda epilepsimedicin när man är gravid eller ammar.

Biverkningar

Vissa personer kan få biverkningar som trötthet, yrsel, minnessvårigheter och illamående.

När man använder topiramat kan man gå ner i vikt, därför följs vikten under behandlingen. Viktnedgång kan vara ett skäl att avbryta behandlingen.

Epilepsimedicin används främst mot epilepsi

Dessa läkemedel används i första hand mot epilepsi. Gabapentin används också mot nervsmärta vid diabetes eller efter bältros.

Exempel på epilepsimedicin som används vid migrän

Topiramat:

Topamac
Topamax
Topimax
Topiramat Actavis
Topiramar ratiopharm 

Valproat:

Absensor och Absensor Depot
Orfiril och Orfiril long
Ergenyl och Ergenyl Retard

Fäll ihop

Övriga läkemedel

Övriga läkemedel

Övriga läkemedel som används mot migrän

Det finns även andra läkemedel som används förebyggande mot migrän, nämligen

  • antidepressiva läkemedel
  • angiotensinreceptorblockerare
  • flunarizin.

Antidepressiva läkemedel

Amitriptylin tillhör den äldre sortens antidepressiva läkemedel, så kallade tricykliska medel, och är det som används som förebyggande vid migrän. Läkemedlet höjer nivåerna av flera så kallade signalsubstanser i hjärnan vilket hjälper mot depression, ångest och oro. Dessutom har läkemedlet bra effekt mot långvarig smärta, vanligtvis i lägre doser än vad man får när man behandlas mot depression. Exakt hur amitriptylin förebygger migrän är inte klarlagt.

Ofta används medlet om man både har migrän och långvarig spänningshuvudvärk. Dosen trappas sakta upp och ner när man börjar och slutar med behandlingen.

Biverkningar kan till exempel vara trötthet, muntorrhet och förstoppning. Man bör vara försiktig med att använda alkohol under behandlingen eftersom det kan förstärka biverkningarna.

Exempel på läkemedel som innehåller amitrypylin är Saroten.

Angiotensinreceptorblockerare

Läkemedel ur denna grupp används framför allt vid hjärt-kärlsjukdomar. De verkar genom att vidga blodkärlen och därmed sänka blodtrycket. Exakt hur de förebygger migrän är inte känt, men troligen sker det genom sin påverkan av blodkärlen.

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svimningskänsla och magbesvär, framför allt i början av behandlingen när man börjar med läkemedlet.

Ur denna grupp är det läkemedel som innehåller kandesartan som ibland används som förebyggande mot migrän.

Flunarizin

Detta läkemedel används i första hand mot hjärt-kärlsjukdomar genom att vidga blodkärlen och sänka blodtrycket. Det är inte klarlagt hur det kan förebygga migrän.

Biverkningar kan till exempel vara yrsel, svullna anklar och förstoppning.

Flunarizin finns i läkemedlet Sibelium och kan skrivas ut på licens.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-01-20
Skribent:

Mats Elm, läkare, specialist i allmänmedicin, Borås.

Granskare:

Lars Edvinsson, professor i internmedicin, Lunds Universitet, och överläkare vid Akutkliniken, Universitetssjukhuset i Lund.