Rinexin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Rinexin?

Rinexin är ett läkemedel som används mot nästäppa som beror på allergi. Medicinen används också vid så kallad vasomotorisk rinit, då man har återkommande besvär med rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan. Medicinen används då man framför allt har besvär med nästäppa.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för adrenergika. Det verksamma ämnet är fenylpropanolamin.

Recept och högkostnadsskydd

Rinexin finns som långverkande depåtabletter i styrkan 25 milligram och 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

När man har nästäppa är blodkärlen i näsan vidgade. Medicinen drar samman de vidgade blodkärlen och verkar avsvällande på nässlemhinnan. Den verkar även i områden av slemhinnan som inte kan nås vid behandling med till exempel näsdroppar.

Hur tar man medicinen?

Depåtabletterna ska sväljas hela med minst ett halvt glas vatten. Man ska inte dela, krossa eller tugga sönder dem. Depåtabletter är utformade så att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om man delar eller krossar en depåtablett verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Det går bra att ta medicinen med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna och barn över tolv år är 1 depåtablett i styrkan 50 milligram morgon och kväll.

Till barn under tolv år används styrkan 25 milligram och dosen beror på barnets ålder.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Medicinen ska inte heller användas om man har en tumör i binjuremärgen, feokromocytom.

Man ska rådgöra med läkare innan man använder medicinen om man har högt blodtryck eller annan hjärt- kärlsjukdom, diabetes, mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen, njursvikt, prostatabesvär, eller muskelssjukdomen myastenis gravis.

Rinexin kan förstärka effekter och biverkningar av koffein. Det bör man tänka på när man dricker drycker som innehåller koffein, till exempel kaffe. Det gäller framförallt till kvällen eftersom man kan få sömnbesvär av både medicinen och koffein.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få svårt att sova eller bli nervösa. Andra kan få svårt att kissa, speciellt äldre män med förstorad prostata.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid, om blodtrycket är normalt.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller fenylpropanolamin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder fler mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller fenylpropanolamin är Rinomar, som även innehåller cinnarizin mot allergiska besvär.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-20
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus