Klorhexidin

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Klorhexidin?

Klorhexidin är ett desinfektionsmedel. Det används vid rengöring av hud och slemhinnor för att förhindra infektioner. Om man inte har tillgång till rent vatten, eller är utomlands där infektionsrisken är stor, kan man rengöra sår med Klorhexidin.

Det verksamma ämnet är klorhexidin.

Recept och högkostnadsskydd

Klorhexidin finns som kutan lösning. Kutan betyder att den ska användas på huden. Klorhexidin kan köpas receptfritt och finns i olika styrkor: 0,5, 1 och 2 milligram/milliliter.

En förpackning av styrkan 2 milligram/milliliter ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att man aldrig betalar mer än ett visst belopp under ett år för läkemedel som man får på recept.

Övriga förpackningar ingår inte i högkostnadsskyddet även om den skrivs ut på recept. Det innebär att man alltid betalar hela kostnaden själv. 

Så här fungerar medicinen

Klorhexidin dödar många olika typer av bakterier.

Hur använder man Klorhexidin?

Styrkan 0,5 milligram/milliliter används i första hand för att tvätta sår, och styrkan 1 milligram/milliliter främst för rengöring av slemhinnor och ömtålig hud. Klorhexidin 2 milligram/milliliter används ofta för rengöring i munhålan.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Hur mycket lösning som ska användas på huden beror på hur stort område som ska rengöras. Man kan till exempel fukta en kompress med lösningen och stryka ut på huden.

När man ska rengöra munnen sköljer man 2 gånger dagligen med cirka 10 milliliter lösning i styrkan 2 milligram/milliliter under minst 1 minut. Därefter spottar man ut lösningen.

Viktigt

Man ska inte använda Klorhexidin i öronen.

Tvål ska noga sköljas bort med vatten innan man använder Klorhexidin eftersom tvål försämrar effekten av Klorhexidin. Även till exempel blod och var försämrar effekten.

Biverkningar

En del personer som använder Klorhexidin i styrkan 2 milligram/milliliter kan få hudirritation eller missfärgning av tänder och tunga. Missfärgningen försvinner när man har avslutat behandlingen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller klorhexidin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på andra läkemedel som innehåller klorhexidin och används på huden är:

Klorhexidin finns även i läkemedel som används i munhålan, till exempel Corsodyl och Hexident.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.