Euthyrox

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Euthyrox?

Euthyrox är ett läkemedel som används vid störningar och sjukdomar i sköldkörteln. Det används framför allt vid hypotyreos, när kroppen själv bildar för lite sköldkörtelhormon. Hypotyreos kan uppstå av sig själv eller till exempel efter behandling mot hypertyreos, det vill säga när det bildas för mycket sköldkörtelhormon i kroppen. Läkemedlet kan användas för behandling, ensamt eller i kombination med andra läkemedel, mot olika sköldkörtelsjukdomar.

Euthyrox tillhör läkemedelsgruppen sköldkörtelhormoner, som även kallas tyreoideahormoner. Medicinen innehåller det verksamma ämnet levotyroxin. Det är ett konstgjort hormon som verkar på samma sätt som det naturliga sköldkörtelhormonet tyroxin, T4.

Recept och högkostnadsskydd

Euthyrox finns som tabletter i flera styrkor från 25 upp till 150 mikrogram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom sköldkörtelhormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När sköldkörteln inte bildar tillräckligt med sköldkörtelhormon sjunker ämnesomsättningen och kroppen går på lågvarv. Man kan känna sig frusen, trög och nedstämd, håret blir sprött och man går ofta upp i vikt. Då kan man tillföra det konstgjorda hormonet levotyroxin, som fungerar på samma sätt som tyroxin.

Effekten av medicinen börjar komma efter några dagar, men det kan ta upp till ett år innan man känner sig helt återställd. Ofta måste man fortsätta att ta läkemedlet hela livet.

Om sköldkörteln producerar för mycket tyroxin finns olika behandlingar, till exempel kirurgi eller radiojod, som stoppar eller minskar bildningen av sköldkörtelhormon. Efter sådana behandlingar behöver man oftast ett tillskott av levotyroxin som ersättningsmedel.

Hur tar man medicinen?

Medicinen kan tas på fastande mage eller tillsmammans med föda. Det viktiga är att man har samma rutin varje dag så att inställningen av medicinen blir rätt.

Soja kan påverka upptaget av läkemedlet från tarmen. Om man förändrar mängden sojaprodukter i maten påtagligt kan därför dosen behöva kontrolleras.

När man ska ge tabletten till små barn kan man krossa den och slamma upp i lite vatten omedelbart innan den ska tas. Efteråt är det bra att ge barnet ytterligare något att dricka.

Medicinen är känslig för ljus. Därför ska man förvara tablettkartor i ytterkartongen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Dosen anpassas speciellt för varje person och måste provas ut av läkare. När behandlingen börjar får man först en låg dos, som höjs efter hand tills man har hittat den dos som är lagom. Därför måste man gå på täta läkarkontroller och provtagningar i början av behandlingen.

En vanlig dos är ungefär 100–150 mikrogram Euthyrox per dygn, men det kan variera mycket. Vanligen tar man hela dygnsdosen på en gång, men man kan dela upp dosen på två gånger om man upplever att man mår bättre då.

Om man har glömt att ta medicinen kan man ta dosen senare på dagen, och därefter fortsätta enligt sitt vanliga doseringsschema. Har man glömt att ta medicinen en hel dag tar man bara den vanliga dosen dagen efter, utan att ta någon extra dos.

Viktigt

Om man har hjärtproblem och hjärtbesvären ökar när man tar medicinen ska man kontakta läkare. Då kan dosen behöva ändras.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Euthyrox samtidigt som man tar mediciner mot halsbränna och sura uppstötningar, så kallade antacida, inte heller samtidigt med mediciner som innehåller järn eller kalcium. Det bör gå minst fyra timmar från det att man tar något av dessa läkemedel innan man tar Euthyrox. Om man tar medicinerna samtidigt eller med för litet mellanrum kan effekten av Euthyrox minska.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen. Om man får biverkningar beror det oftast på att man tagit en för hög dos under en längre tid. Då kan man få till exempel hjärtklappning, kärlkramp, skakningar, svettningar, sömnlöshet, huvudvärk eller diarré. En del kan känna av nervositet eller gå ner i vikt. Om man får sådana besvär ska man kontakta läkare eftersom dosen kan behöva ändras.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar, trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Det bedöms inte påverka barnet om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen.

Man bör ändå alltid rådgöra med läkare när man är gravid eller ammar, eftersom dosen ofta behöver ökas något.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller levotyroxin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller levotyroxin är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-07-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg