Canesten

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Canesten?

Canesten är ett läkemedel mot svampinfektion som innehåller det verksamma ämnet klotrimazol.

Klotrimazol är verksamt mot olika typer av svampinfektioner i huden, på könsorganen och i slidan hos kvinnor och därför finns läkemedlet i flera olika läkemedelsformer. Den här texten beskriver Canesten som används vid svampinfektioner i underlivet hos kvinnor.

Recept och högkostnadsskydd

Canesten som används vid svampinfektioner i underlivet finns som vaginalkräm och som vaginaltabletter i styrkan 500 milligram. Det finns också kombinationsförpackningar som innehåller både vaginalkräm och vaginaltabletter. Då finns vaginaltabletterna i två olika styrkor, 200 och 500 milligram. Canesten som vanlig kräm kan användas för att smörja in de yttre könsorganen. Medicinen kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Svampinfektioner i underlivet är vanligt hos unga kvinnor och hos medelålders kvinnor som fortfarande har mens. Vissa kvinnor får återkommande besvär medan andra endast får en infektion någon enstaka gång. Graviditet, diabetes eller en antibiotikabehandling kan öka risken för svampinfektion. Vanliga symtom på en svampinfektion i underlivet är klåda, sveda och en tjock vit flytning.

Canesten används direkt i underlivet och det verksamma ämnet angriper svampcellernas vägg så att de antingen dör eller inte kan fortsätta växa. Ofta har man svamp både i och utanför slidan och då behöver man använda medicinen både i slidan och på de yttre könsorganen, det vill säga blygdläppar och klitoris. Canesten i form av vaginaltabletter innehåller mjölksyra som kan hjälpa till att återställa den normala bakteriefloran i slidan.

När man börjar använda medicinen brukar man känna sig lite bättre redan efter kort tid eftersom läkemedlet har en lindrande effekt, framför allt på klådan. Det brukar ta två till tre dagar innan man märker en tydligt förbättring. Om besvären blir värre eller om man inte blir bättre efter sju dagar ska man kontakta läkare.

Hur tar man medicinen?

Man för in vaginaltabletten så djupt som möjligt i slidan med ett finger eller med hjälp av en särskild införare, applikator, som följer med förpackningen. Man kan använda engångshandskar när man för in vaginaltabletten med ett finger. Om man är gravid ska man inte använda applikatorn eftersom det finns en risk att man skadar de känsliga slemhinnorna när man för in tabletten.

Canesten vaginalkräm kan användas för att smörja underlivet och även sprutas in i slidan med hjälp av doseringssprutor som följer med förpackningen. Man ska kasta doseringssprutan efter man har använt den.

Canesten kräm som används på huden är precis likadan som vaginalkrämen och kan användas för att smörja in de yttre könsorganen. I krämförpackningen finns ingen doseringsspruta.

Det är bra att föra in vaginaltabletter och vaginalkräm på kvällen när man går och lägger sig för att undvika att medicinen rinner ut.

Man kan smörja de yttre könsorganen med kräm vid vilken tid på dygnet som helst. Krämerna luktar inte och missfärgar inte underkläderna.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos av vaginalkrämen är 1 fylld applikator om dagen i 6 dagar.

Om man använder vaginaltabletter beror doseringen på vilken styrka man använder:

  • 200 milligram: 1 vaginaltablett en gång om dagen i 3 dagar
  • 500 milligram: 1 vaginaltablett som en engångsdos.

Det tar ofta 2-3 dagar innan man märker någon förbättring. Det gäller även om man tar engångsbehandlingen. Man ska därför inte upprepa engångsbehandlingen nästa dag om man inte känner sig bättre direkt.

Om man samtidigt behandlar de yttre könsorganen med vaginalkräm eller kräm är det vanligt att man smörjer 2-3 gånger dagligen. Det är viktigt att man fortsätter smörja in krämen i ytterligare 3 dagar efter det att symtomen försvunnit så att infektionen läker ordentligt och inte kommer tillbaka när man slutar med medicinen.

Viktigt

Man ska endast använda läkemedlet utan kontakt med en läkare om man tidigare har haft en svampinfektion i underlivet som undersökts av en läkare och man känner igen symtomen.

Medicinen ska inte användas av flickor som är under 12 år. Flickor som är 12-15 år och kvinnor som är i, eller har passerat, klimakteriet ska alltid kontakta läkare för att utesluta andra sjukdomar i underlivet innan Canesten används.

Man ska inte använda läkemedlet när man har mens. Behandlingen kan påbörjas när mensen slutat.

Man ska inte använda tampong, spermiedödande medel eller andra produkter som förs in i slidan under behandlingen.

Man bör inte använda kondom och pessar som är gjorda av latexgummi under en behandling med Canesten. Medicinen innehåller fetter som kan göra att gummit lättare går sönder. Preventivmedlen är säkra igen efter man har avslutat behandlingen och det finns även latexfria kondomer att köpa.

Det är sällan svampinfektioner i underlivet smittar, så partnern behöver inte behandlas i förebyggande syfte. Om symtom såsom klåda och rodnad uppstår ska partnern kontakta läkare för att få råd om behandling.

Om man haft fler än fyra återkommande infektioner under ett år ska man kontakta läkare för en undersökning och för att få råd om behandling. Om man använder medel mot svampinfektioner i underlivet alltför ofta och kanske utan att vara säker på att det verkligen rör sig om en svampinfektion, finns det risk för att man kan hamna i en ond cirkel där symtomen ständigt återkommer och förvärras. Sådana problem ska diskuteras med en läkare för att hitta andra alternativ till behandling.

Man ska alltid kontakta läkare om man får feber eller sår, blåsor eller smärtor i underlivet. Man ska också kontakta läkare om man får flytningar som är missfärgade, blodiga eller illaluktande.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med sin barnmorska eller läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Om man använder läkemedlet bör man välja vaginaltabletter och föra in dem med ett finger, eftersom applikatorn kan irritera livmoderhalsen.

Exempel på liknande läkemedel

Det finns inga andra läkemedel som innehåller klotrimazol. Däremot finns det andra mediciner som innehåller liknande ämnen och används direkt i slidan vid svampinfektioner i underlivet. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner med samma effekt eftersom man då kan få oönskade effekter och biverkningar.

Exempel på andra läkemedel som används direkt i slidan vid svampinfektioner i underlivet är Pevaryl vagitorium och Pevaryl Depot vagitorium.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-02-26
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus