Arthrotec och Arthrotec forte

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Arthrotec och Arthrotec forte?

Arthrotec och Arthrotec forte är läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammation. Medicinen används för att under en längre tid behandla smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar, om man har ökad risk för sår i magsäck och tolvfingertarm.

Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare, även kallade NSAID. Arthrotec och Arthrotec forte innehåller två verksamma ämnen. Det ena är diklofenak, som är inflammationshämmande, och det andra är misoprostol, som skyddar slemhinnan i magen. Arthrotec forte är starkare och innehåller mer diklofenak än Arthrotec.

Recept och högkostnadsskydd

Arthrotec finns som tabletter som innehåller 50 milligram av det verksamma ämnet diklofenak. Arthrotec forte innehåller 75 milligram diklofenak. Båda varianterna innehåller samma mängd misoprostol, 0,2 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen hämmar ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas, cox. När cox hämmas minskar även bildningen av prostaglandiner, som är ämnen som kan framkalla smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

När bildningen av prostaglandiner är hämmad kan man få störningar i magsäckens slemhinna eller magsår. Därför innehåller Arthrotec och Arthrotec forte även misoprostol som liknar prostaglandinerna i magen. Misoprostol hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna ska sväljas hela med vatten. För att minska risken för magbesvär ska man ta tabletterna direkt efter måltid. Det är speciellt viktigt under de första veckorna av behandlingen.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i originalförpackningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett 2-3 gånger per dag.

Man ska inte ta mer än 150 milligram diklofenak per dygn.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man tidigare har fått astma eller allergiska besvär av acetylsalicylsyra eller av andra cox-hämmare mot smärta och inflammation.

Om man har någon hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtsvikt eller cirkulationsproblem, eller tidigare haft hjärtattack eller stroke ska man inte använda medicinen. Orsaken är att det kan finnas en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större om man använder höga doser under lång tid.

Om man har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning ska man rådgöra med läkare innan man använder medicinen.

Man ska rådgöra med läkare om man har astma. Medicinen kan ge en kraftig överkänslighetsreaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär. Sådana reaktioner är vanligare bland personer som har astma.

Man ska också rådgöra med läkare om man har ökad risk för blödning, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller någon njur- eller leversjukdom.

Man ska inte använda medicinen när man är eller försöker bli gravid.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Eftersom medicinen gör att man blöder lättare bör man inte använda den om man behandlas med blodförtunnande läkemedel, till exempel warfarin som finns i medicinen Waran.

Man ska rådgöra med läkare innan man tar medicinen om man använder vissa mediciner mot till exempel högt blodtryck eller hjärtsvikt och om man använder mediciner mot depression som kallas SSRI.

Man ska inte ta Arthrotec eller Arthrotec forte tillsammans med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farligt.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedel som innehåller diklofenak kan få magbesvär som till exempel illamående, ont i magen eller diarré. Diklofenak kan också öka risken för magsår. Andra kan till exempel bli yra, få ont i huvudet eller hudutslag. Eftersom Arthrotec och Arthrotec forte även innehåller misoprostol, som hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken, är risken för magbiverkningar av diklofenak mindre än om man tar läkemedel som bara innehåller diklofenak.

I början av behandlingen kan en del personer få biverkningar av misoprostol. Till exempel kan man få besvär från mage och tarm. Diarré är vanligast men kan lindras om man tar medicinen direkt efter maten.

Äldre personer får lättare biverkningar av cox-hämmare. Detta gäller särskilt allvarliga symtom från magen som magblödningar.

I sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner inträffat efter användning av cox-hämmare. Om man får hudutslag eller skador på slemhinnorna ska man genast avbryta behandlingen och kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Läkemedlet innehåller misoprostol som har en sammandragande verkan på livmodern.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen

Det finns fler läkemedel som innehåller diklofenak eller misoprostol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller diklofenak är

Diklofenak finns även i ögondroppar, Voltaren Ophtha, som används mot inflammation om man har opererats för till exempel grå starr.

Exempel på läkemedel som innehåller misoprostol är Cytotec.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-14
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Magnusson, läkare, specialist i allmänmedicin, Järpen