Vaccination mot polio

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Polio smittar via avföring och sprids via vatten och avlopp. Sjukdomen finns i Afghanistan, Ekvatorialguinea, Etiopien, Indien, norra Kenya, Kamerun, Madagaskar, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Syrien och Tchad. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om man ska resa utomlands. Har man inte fått ett fullt skydd, det vill säga fyra doser vaccin, bör man se till att få det.

Vaccination mot polio ingår i det svenska så kallade barnvaccinationsprogrammet och de flesta som har följt programmet och fått alla fyra sprutorna har ett livslångt skydd mot polio. Om man ska resa till något land där en epidemi pågår brukar man ändå för säkerhets skull rekommenderas ytterligare en dos om det har gått mer än fem år sedan man fick den fjärde dosen.

Utanför Sverige är det vanligt att man får poliovaccinationen i form av droppar som man sväljer. Det skyddet kan ibland behöva kompletteras med sprutor.

Så går vaccinationen till

Om man inte har något skydd alls mot polio behöver man få tre doser vaccin under ett halvår, och en fjärde dos minst fyra år efter den tredje dosen. Därefter har man livslångt skydd. Om man inte hinner få de tre doserna innan man reser ska man ändå påbörja vaccinationen eftersom man får ett visst skydd mot sjukdomen. När man kommer hem bör man fullfölja vaccinationen.

Man brukar få sprutan med vaccin på utsidan av överarmen.

Graviditet, amning och vaccination

Man kan vaccineras mot polio både när man är gravid och när man ammar.

Barn och vaccination

De barn som följer barnvaccinationsprogrammet har skydd och behöver inte vaccineras mot polio inför en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet blir vaccinerade med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn får sprutan med vaccin på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan man ibland bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan man få feber. De besvär man får brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-11-19
Skribent:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jean Henrik Braconier, infektionsläkare, Lund.