Levercancer hos barn

Allmänt

Det är ovanligt att barn får levercancer och oftast får barn inte samma slags levercancer som vuxna. Den vanligaste formen av levercancer hos barn kallas hepatoblastom och drabbar framför allt mycket små barn.

De allra flesta barn som får levercancer blir friska.

Symtom

Tumörer i levern ger sällan tydliga symtom. Ett symtom kan vara att barnet har en spänd och hård mage. Barnet kan också ha diffusa symtom som trötthet och dålig matlust under en längre tid.

Barnet kan få göra en röntgenundersökning eller en magnetkameraundersökning för att se om det finns en tumör. Det är vanligt att läkaren också vill ta ett vävnadsprov, en biopsi, för att undersöka den misstänkta tumören närmare. Läkaren kontrollerar också blodprov för alfa-fetoprotein som kan vara förhöjt vid hepatoblastom.

Behandling

Alla typer av levercancer kan opereras om sjukdomen upptäcks tidigt. Det vanligaste är att hela tumören i levern tas bort tillsammans med en del av den friska levern runt tumören. Sitter tumören där de stora blodkärlen går in och där gallblåsan och gallgångarna mynnar kan det vara svårt att få bort tumören helt. Oftast brukar barnet först få en behandling med cytostatika för att krympa tumören innan den opereras bort. Det är också vanligt att barnet får ta några kurer med cytostatika efter att tumören har opererats bort.

Även om en stor bit av levern har opererats bort så växer den ut igen hos barn. Efter några år har levern normal storlek, form och funktion igen.

Alla barn får gå på efterkontroller ganska ofta under flera år, dels för att upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka, dels för att se hur barnets kropp och utveckling fungerar efter behandlingen.

Senast uppdaterad:
2013-09-16
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Hjorth, barnläkare, specialist i cancersjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund