Stamning hos barn

Allmänt

Stamning innebär att talet hakar upp sig på vissa stavelser eller stoppar upp trots att barnet vet vad han eller hon vill säga. Allt om stamningens orsaker är inte klarlagt, men det kan finnas en grundorsak i kroppen som man kan ärva. Det är vanligare att man stammar om man har en nära släkting som stammat.

Ofta märks det när barnet är två-fyra år. Det är vanligare att pojkar stammar och stamningen går för det mesta över av sig själv innan barnet börjar i skolan. Barnet kan få hjälp för sin stamning.

Symtom

När barnet talar kan det fastna på en bokstav eller en stavelse och upprepa den innan det går att komma vidare i talet. Det kan också vara svårt för barnet att komma igång med talet. Stamningen kan komma och gå i perioder och varierar också ofta från situation till situation. Till exempel kan barnet stamma mer om det är ivrigt, trött eller stressat.

Behandling

Barnet kan behöva få av hjälp av en logoped, ju tidigare desto bättre. Behandlingen hos logopeden sker i nära samarbete med föräldrarna.

I vardagen kan man tänka på att ha ögonkontakt när man pratar med barnet och låta barnet få tala till punkt i lugn och ro, utan att ge goda råd eller fylla i orden när det hakar upp sig. Det är viktigt att lyssna till vad barnet har att säga och inte hur det säger det.

Barn är ofta mer medvetna om sin stamning än man tror. Stamningen kan aldrig förvärras av att man pratar om den på ett öppet och enkelt sätt.

När ska man söka vård?

Om ett barn stammar kan man kontakta en logoped, barnavårdscentral eller skolhälsovården. Man bör ta kontakt med logoped om man som förälder är orolig över barnets stamning, om barnet är besvärat eller om stamningen förvärras över tid.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Senast uppdaterad:
2011-06-15
Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Cecilia Lundström, logoped, Lunds universitet