Senast reviderad 2012-02-29

Är det farligt med blåsljud på hjärtat hos ett nyfött barn?

Fråga

De har upptäckt att mitt fyra dagar gamla barnbarn har ett blåsljud på hjärtat. Är detta farligt?

Svar

Självklart blir föräldrar och mor- och farföräldrar oroliga när den nya familjemedlemmen har ett blåsljud på hjärtat. Man kanske ser framför sig ett svårt hjärtfel. Men så behöver det inte alls vara. Med hjälp av ultraljud som är en helt smärtfri och ofarlig undersökning, kan läkaren snabbt upptäcka hjärtfel. Det är faktiskt ganska vanligt att läkaren på BB eller på BVC hör ett blåsljud hos barn de undersöker.

En av de vanligaste orsakerna är att det finns ett litet hål mellan kamrarna, så kallad kammarseptumdefekt. Det är oftast en ofarlig form av hjärtfel som beror på att hålet mellan kamrarna inte har vuxit ihop. I många fall växer det så småningom ihop av sig själv och blåsljudet försvinner. För säkerhets skull kontrolleras barnet regelbundet på en hjärtmottagning eftersom blåsljud ibland kan behöva opereras.  

En annan vanlig orsak till blåsljud är öppet stående ductus, som framför allt förekommer hos för tidigt födda barn. Ductus är en förbindelse mellan kroppspulsådern och lungpulsådern som alla foster har, men som ska försvinna när barnet börjar använda sina lungor.

 


Karin Strååt, Läkare, specialist i allmänmedicin