Att mäta blodets syremättnad hos barn

Om ett barn har andningsbesvär eller hjärtbesvär är det viktigt att kunna mäta hur mycket syre som tas upp i blodet. Syremättnaden kan mätas enkelt och smärtfritt med en särskild apparat, en så kallad pulsoximeter, som kan ha lite olika utseende.

Barnet får en klämma med en mätare på fingret. Hos spädbarn sätts klämman på handen. Det gör inte ont på barnet. Mätaren är ansluten till pulsoximetern, där blodets syremättnad kan avläsas direkt. Syremättnaden anges i procent och den ligger oftast mellan 97 och 100 procent. Pulsoximetern visar också hur fort hjärtat slår.

Publicerad:
2011-06-27
Skribent:

Tor Lindberg, barnläkare, professor em i barnmedicin

Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden