Vårdval - hälsoval

Västernorrland

Vårdval i landstinget Västernorrland

Så fungerar vårdval i Västernorrland

  • Du kan välja vilken hälso-/vårdcentral du vill.
  • Välj mellan landstingsdriven eller privat - alla får den hälso-/vårdcentral de vill.
  • Du kan när som helst byta hälso-/vårdcentral.

Vårdpengen

Alla medborgare i Västernorrland har en vårdpeng. Den hälso-/vårdcentral du är listad på får din vårdpeng – på så sätt är du med och styr vart pengarna hamnar. Vårdpengen följer med dig oavsett om du väljer en landstingsdriven eller privat hälso-/vårdcentral.

Alla är listade på en hälso-/vårdcentral

Alla medborgare i länet är sedan 2002 listade på en hälso-/vårdcentral. Om du inte gör ett nytt val kvarstår du som listad på din nuvarande hälso-/vårdcentral.

Vad ingår när du väljer hälso-/vårdcentral?

Samtliga hälso-/vårdcentraler erbjuder läkare, distriktssköterska, psykolog/kurator, arbetsterapeut/sjukgymnast, hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård, medicinsk fotvård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och tillgång till dietistkompetens.

Det är till din hälso-/vårdcentral du i första hand vänder dig när du behöver vård och behandling.

Hur gör jag för att välja?

Det finns två olika sätt att välja hälso-/vårdcentral, via e-tjänsten Mina vårdkontakter eller genom att fylla i blanketten ”Val eller byte av hälso-/vårdcentral”.

Har du e-legitimation loggar du in direkt i Mina vårdkontakter och gör ditt vårdval. Om du inte har e-legitimation beställer du ett lösenord som skickas till folkbokföringsadressen.
Glöm inte att ange mobiltelefonnummer för att kunna ta emot engångskod via sms.

Har du tidigare loggat in i Mina vårdkontakter med lösenord, men inte angett mobiltelefonnummer beställer du ett nytt lösenord och anger mobiltelefonnummer.

Välj Vårdmottagningar i vänsterkant och sedan Välj/ändra vårdval. Välj område och klicka på Sök vårdval. I den lista som visas kan du välja vilken hälso-/vårdcentral du vill tillhöra. Listningen genomförs direkt.

Logga in i Mina vårdkontakter

Det andra alternativet är att  fylla i blanketten ”Val eller byte av hälso-/vårdcentral”. Blanketten och information om vilka alternativ som finns att välja på hittar du i högerkant på denna sida.

Om du har delad vårdnad och ditt barn inte har fyllt 16 år så går det inte att använda e-tjänsten
Mitt vårdval utan du måste fylla i en blankett med målsmännens bägge underskrift som ska skickas in. Du har rätt att göra vårdval med hjälp av ombud.

Vilka hälso-/vårdcentraler kan jag välja bland?

Hälso-/vårdcentraler att välja bland

Om jag är nöjd som det är nu?

Då behöver du inte göra någonting alls. Är du nöjd med hälso-/vårdcentralen du har idag, behöver du inte göra något nytt val utan stannar där du är.

Mer information:

Vårdval Västernorrlands servicetelefon: 0200-120 789

Välj vård själv

Välj vård själv

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där.

Föräldrarna väljer öppenvårdsmottagning åt sina barn. Från en viss ålder, som kan vara olika i landstingen och regionerna, kan den unga välja själv.

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Man kan till exempel vilja gå till en som

  • ligger nära hemmet eller jobbet
  • har personal som talar eller har information på språk som man förstår
  • har dokumenterad god kvalitet
  • har öppettider som passar
  • har bokning på nätet
  • har specialiserat utbud, till exempel vård för diabetiker eller äldre.

Vilka mottagningar kan man välja?

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Om det inte finns plats för fler patienter på den läkarmottagning eller vårdcentral man har valt, kan landstinget hjälpa till att ordna köplats. Det går också att göra om sitt val om man av någon anledning har ändrat sig.

Om man behöver specialiserad vård kan man välja öppenvårdsmottagning eller sjukhus. I vissa fall behövs en remiss.

Vårdval eller hälsoval varierar

Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval eller hälsoval kan variera mellan landstingen/regionerna.  

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm


Västernorrland
Tillägg uppdaterade:
2014-10-20
Skribent:
Jeannette Sehlberg, enhetschef Folkhälsa och vårdval,  Landstinget Västernorrland
Redaktör:
Eva Coos Berglund, redaktör 1177 Vårdguiden Västernorrland