Hjälpmedel vid demens

Information

Information

Hjälpmedel för personer med demens

Om man har demens finns det hjälpmedel som kan stödja och kompensera minnet och förmågan att planera och orientera sig i tid och rum.

Hjälpmedel kan göra att man får möjligheter att vara aktiv, trygg och säker, både om man har en demenssjukdom eller är en anhörig.

Exempel på hjälpmedel är tids- och planeringshjälpmedel, larm, speciella telefoner som gör det lättare att ringa och programmerbara dosetter för mediciner.

Anpassning av bostaden, till exempel spisvakt, kan vara aktuell om man har demens.

Vad som kan erhållas som hjälpmedel varierar i landet.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta kommunens äldre- och handikappomsorg, landstingets vårdcentral, hjälpmedelscentralen eller motsvarande.

Mer information kan man också få från Hjälpmedelsinstitutet på
tel: 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.