Handikappersättning

Information

Information

Vem kan få handikappersättning?

Om man har en funktionsnedsättning kan man få handikappersättning från och med juli månad det år man fyller 19 år, det vill säga då rätten till vårdbidrag upphör. Det krävs att man behöver mer tidskrävande hjälp av en person för att klara det dagliga livet, sitt arbete, sina studier eller att man har betydande merkostnader.

För att kunna få handikappersättning måste man ha fått funktionsnedsättningen innan man fyllt 65 år och ha ett sådant behov av stöd i minst ett år. Man kan få handikappersättning också efter fyllda 65 år.

Storleken på handikappersättningen beror på hur mycket hjälp man behöver och hur stora merkostnader man har. Handikappersättningen är skattefri.

Vart vänder man sig?

Försäkringskassan handlägger ansökningar om handikappersättning. Till ansökan ska man bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, om inte särskilda skäl talar emot detta. Man kan kontakta Försäkringskassan på sin hemort för mer information.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-09-09
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden