Hoitotakuu
Vårdgaranti

Hoitoa määräajan kuluessa

Hoitoa määräajan kuluessa

Hoitotakuu voimassa koko maassa

Hoitotakuu merkitsee, että hoitoon hakeutuva saa hoitoa tietyn ajan kuluessa. Se on lakisääteinen osa terveyden- ja sairaanhoitolakia. Hoitotakuu säätelee, minkä aikarajojen kuluessa maakäräjien tai alueen on tarjottava hoitoa. Hoitotakuu ei sitä vastoin säätele sitä, onko hoitoa annettava tai mikä hoito voi tulla kyseeseen.

Hoitotakuu määrittää, kuinka kauan hoitoon hakeutuvan tarvitsee odottaa hoitoa. Eri hoitomuotoja varten on eri ​​määräajat, esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärille on saatava aika 7 päivän kuluessa tai erikoissairaanhoidon vastaanotolta on saatava aika tai hoitoa 90 päivän kuluessa. Jos hoitoon hakeutuvan valitsema hoitoyksikkö ei pysty antamaan hoitoa määräajan kuluessa, tälle tarjotaan vastaanottoaika tai hoitoa toisessa hoitoyksikössä. Joskus hoitoa voidaan tarjota toisten maakäräjien alueelta. Asianomaisella on aina oikeus hyväksyä tai hylätä muussa hoitoyksikössä tarjottava hoito.

Hoitotakuu ei koske akuuttisairaanhoitoa. Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen tulee saada hoitoa mahdollisimman pian.

Kansallinen hoitotakuu 0–7–90–90

Hoitotakuun mukaisesti hoitoon hakeutuvalla on oikeus:

 • 0 - Yhteys terveyskeskukseen samana päivänä.
  Perusterveydenhuoltoon, esimerkiksi terveyskeskukseen tai sairaanhoitoneuvontaan, on saatava yhteys samana päivänä. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse tai käymällä terveyskeskuksessa.
 • 7- Aika perusterveydenhuollon lääkärille seitsemän päivän kuluessa.
  Jos hoitohenkilökunta katsoo, että hoitoon hakeutuvan on tavattava lääkäri, esimerkiksi terveyskeskus- tai perhelääkärin vastaanotolle tulee päästä seitsemän päivän kuluessa.
 • 90 - Aika erikoissairaanhoidon vastaanotolle 90 päivän kuluessa.
  Erikoissairaanhoidon vastaanotolle tulee päästä 90 päivän kuluessa lähetteen saamisesta. Määräaika on voimassa, vaikka hoitoon hakeutuvalla ei olisi lähetettä.
 • 90 – Hoito aloitetaan 90 päivän kuluessa.
  Hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen, tulee päästä 90 päivän kuluessa hoitopäätöksestä.

Milloin hoitotakuu ei ole voimassa?

Hoitotakuu ei koske

 • uusintakäyntejä
 • jos lääketieteellisistä syistä on odotettava takuun määräaikaa pitempään
 • lääketieteellisiä palveluita, esimerkiksi laboratorio- ja röntgentutkimusta
 • selvityksiä ja tutkimuksia
 • apuvälineiden hankintaa, poikkeuksena kuulolaitteen sovitus
 • jos hoitoon hakeutuva kieltäytyy toisen hoitoyksikön hoitotarjouksesta (jos hän myöhemmin muuttaa mieltään, hän voi hyväksyä tarjouksen).

Hoidon odotusajat

Hoitotakuun ja odotusaikojen seurantaan on olemassa kansallinen verkkosivusto Vantetider.se. Verkkosivustolla on esillä kaikkien maakäräjien ja alueiden odotusaikatilanne.

Hoitoa muualta

Jos hoitoon hakeutuvalle tarjotaan vastaanottoaikaa tai hoitoa, jota ei voida antaa hoitotakuun määräajan mukaisesti, hoitoa on tarjottava toisessa hoitoyksikössä. Kyseessä voi olla terveyskeskus, sairaala tai tietyt yksityisvastaanotot. Toiveen hoitoyksiköstä voi esittää, mutta hoitotakuun puitteissa yksikköä ei voi valita vapaasti. Jos hoitoon hakeutuva ei halua hoitoa muualta kuin valitsemastaan hoitoyksiköstä, hän voi jättää hoitotakuutarjouksen käyttämättä. Tämä voi merkitä, että odotusaika pitenee. Jos hän myöhemmin katuu päätöstä, hän voi aina ottaa yhteyttä hoidonantajaansa. Hoitotakuu tulee silloin voimaan tästä päivämäärästä.

Fäll ihop
Publicerad:
2013-10-28
Skribent:

 

Redaktör:

Toimittaja: 

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tarkastaja: Pia Landgren, Terveyden- ja sairaanhoidon strategi, Skånen alue 

Teksti on tarkistettu yhdessä Ruotsin kuntien ja maakäräjien kanssa, SKL