HPV – humant papillom virus

Allmänt om HPV

HPV, humant papillomvirus, kallas också vårtvirus och är mycket vanligt. Det kan delas in i över hundra olika typer. Av en del HPV-typer kan man få vanliga vårtor, oftast på händer eller fötter. Av andra typer kan man få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Dessutom finns det några HPV-typer som kan ge cellförändringar och cancer, framför allt i underlivet. De virustyper som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor.

HPV sprids från person till person genom kontakt mellan hud eller slemhinnor. HPV i underlivet smittar när man har sex. Viruset är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna någon gång har haft HPV. Nästan alla blir vid något tillfälle i livet även smittade med den typ av HPV som kan ge cellförändringar, men det är få som får några problem av det.

Om man har fått vårtor försvinner de oftast inom ett till två år. Om man har fått cellförändringar av HPV-viruset kan de också försvinna av sig själv efter något år.

Några personer som får cellförändringar av HPV blir inte av med viruset och riskerar då att utveckla cancer, oftast efter många år. Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer. Hos kvinnor är slemhinnan i livmoderhalsen särskilt känslig för virus, där cellförändringar kan leda till livmoderhalscancer. HPV kan också orsaka mer ovanliga cancerformer i  halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penis.

Symtom

Vårtor kan man känna eller se. Men oftast märker man ingenting om man smittats med HPV. Cellförändringar kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

Hur kan man skydda sig mot HPV?

Om man använder kondom minskar riskerna att bli smittad av HPV.

Kvinnor som regelbundet går på cellprovskontroller har ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Då kan cellförändringar upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer. Kvinnor mellan 23 och 60 år brukar kallas till sådana kontroller.

Kvinnor som inte röker har mindre risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner.

Idag finns vaccin mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer hos kvinnor. Ett av vaccinerna ger också skydd mot kondylom. För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen.

Vaccination mot HPV ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Eftersom vaccinationen inte ger skydd mot alla HPV-typer som kan ge livmoderhalscancer är det viktigt att fortsätta att gå på de gynekologiska cellprovskontroller som man blir kallad till.

Behandling

Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta lite tid. De flesta som har vårtor eller cellförändringar blir av med dem utan någon särskild behandling.

Det finns läkemedel mot vårtor som man kan pröva, eller så kan vårtorna opereras bort. Cellförändringar kan också tas bort med en liten operation.

När ska man söka vård?

Om man upptäcker vårtor i underlivet kan man söka vård till exempel på en vårdcentral eller ungdomsmottagning, eller hos en gynekolog. Om man bor på en ort där det finns en venerologisk mottagning, som också ofta kallas Sesammottagning, kan man även söka där.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-05-13
Skribent:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg

Redaktör:

Monica Wallenius, 1177 Vårdguiden