Fågelinfluensa

Allmänt

Fågelinfluensa är en infektion som orsakas av ett virus. Viruset sprids framför allt mellan fåglar. Men även människor och djur kan smittas, om de har haft mycket nära kontakt med smittade fåglar eller deras avföring. I mycket sällsynta fall kan människor smitta varandra.

Viruset finns framför allt i Asien, men det har också upptäckts i döda fåglar i flera europeiska länder, även i Sverige år 2006. Hittills har ingen människa i Sverige blivit smittad av fågelinfluensa och risken för att det ska ske är liten, både i Sverige och utomlands. Bara några hundratals smittade personer har upptäckts i hela världen.

Om man får fågelinfluensa insjuknar man två till åtta dagar efter det att man har blivit smittad. Infektionen påverkar luftvägarna och man kan få en svår lunginflammation med feber, hosta och andfåddhet. Även njurarna, levern och hjärnan kan påverkas. Sjukdomen kan vara livshotande. Av de människor som har smittats i världen som man känner till, har fler än hälften avlidit.

Om man reser till områden där smittan finns ska man låta bli att ta i fåglar och fågelavföring. Man ska också undvika att äta fågelkött som inte har tillagats i minst 70 graders värme.

Symtom

Om man har varit i kontakt med fåglar som kan vara smittade bör man vara uppmärksam på om man får symtom som

  • hög feber och muskelvärk
  • hosta och en känsla av tyngd i bröstet
  • kräkningar och diarré
  • blödningar från näsa och tandkött
  • förvirring.

Behandling

Det finns inget registrerat vaccin mot fågelinfluensa ännu. Däremot används en antivirusmedicin, som också kan tas mot vanlig influensa. Denna medicin får man i förebyggande syfte om man har blivit smittad, eller om det finns misstankar om att man kan ha blivit det. I behandlingen av fågelinfluensa ingår också de läkemedel som man kan behöva om olika organ i kroppen påverkas.

När ska man söka vård?

Man kan ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral om man får influensaliknande besvär och samtidigt vet med sig att man nyligen har haft nära kontakt med fåglar som kan ha haft fågelinfluensa.

Senast uppdaterad:
2012-03-23
Skribent:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Redaktör:

Birgitta Dalenstam Lindgren, 1177.se