Förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel kan innehålla något helt annat än vad som anges på förpackningen. Att ta förfalskade läkemedel innebär att man utsätter sig för stora risker, det kan till och med vara livsfarligt.

Köpa läkemedel på internet

Det finns många webbplatser som säljer läkemedel, och det kan verka både enkelt och bekvämt att köpa läkemedel på internet. En del webbplatser är godkända och säkra att köpa från. Men det finns också olagliga webbplatser som inte har tillstånd att sälja läkemedel.

Om man köper från en olaglig webbplats är risken stor att de läkemedel man får är förfalskade. Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att mer än hälften av alla läkemedel som säljs via olagliga webbplatser är förfalskade.

Kontrollera att webbplatsen är godkänd

Bild på den nationella apotekssymbolenOm man vill köpa läkemedel på internet är det viktigt att man först kontrollerar att webbplatsen är godkänd. Man ska då titta efter den nationella apotekssymbolen, som är ett bevis på att webbplatsen har tillstånd att sälja läkemedel. Symbolen är en variant av ett grönt kors, som är en vanlig internationell symbol för apotek.

Om man har misstanker om att läkemedel är förfalskade eller säljs olagligt kan man kontakta Läkemedelsverkets arbetsgrupp mot olaglig läkemedelsförsäljning.

 

Okänt innehåll

Ett förfalskat läkemedel kan vara en felaktig kopia av ett läkemedel som redan är godkänt. Sådana förfalskningar kan vara mycket skickligt gjorda och mycket svåra att skilja från de riktiga läkemedlen. Det gäller både själva medicinen, till exempel tabletterna, och förpackningarna.

Det kan också handla om en helt annan produkt, till exempel ett kosttillskott som anges innehålla örter men som i själva verket innehåller en eller flera läkemedelssubstanser.

Man kan aldrig vara säker på vad som finns i ett förfalskat läkemedel. Det kan innehålla rätt verksamt ämne men i för liten eller för stor mängd. Det kan innehålla något helt annat verksamt ämne, antingen något som är avsett för att behandla någon annan sjukdom eller något som inte alls är godkänt som läkemedel. Ibland förekommer blandningar av olika verksamma ämnen. Ett förfalskat läkemedel kan helt sakna verksamt ämne eller innehålla annat, till exempel tegeldamm, sågspån, bläck, färg och golvpolish.

Stora risker

Om man tar förfalskade läkemedel utsätter man sig för stora risker. Om man får symtom efter att ha tagit ett förfalskat läkemedel vet man inte vad symtomen beror på. Det kan vara biverkningar av en för hög dos eller förgiftning av något skadligt innehåll. Det kan också vara symtom som beror på att den sjukdom man har inte har behandlats på rätt sätt. Om man blir akut sjuk kan det vara svårt för läkaren att ge rätt behandling när man inte vet vad man har fått i sig.

När man köper läkemedel via olagliga webbplatser finns inga garantier och det kan vara svårt att få rättelse om något är fel. Om man skadas av läkemedel som man har köpt via en olaglig webbplats kan man inte få ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Ett växande problem

Försäljning av förfalskade läkemedel har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Det är inte känt exakt hur stort problemet är. Men enligt WHO finns problemet över hela världen och är mer vanligt i utvecklingsländerna.

I västvärlden förekom från början främst förfalskningar av läkemedel mot fetma och erektionsproblem. Nu har det tillkommit många olika sorters läkemedel, till exempel läkemedel mot cancer, infektioner, högt blodtryck och höga blodfetter. I utvecklingsländerna upptäcks många förfalskningar av läkemedel för livshotande sjukdomar, till exempel malaria, tuberkulos och hiv.

Ingen kontroll

Ett godkänt läkemedel är noga kontrollerat av myndigheterna, till exempel Läkemedelsverket i Sverige. Det ställs höga krav på att läkemedlet ska ha hög kvalitet och vara säkert att använda.

Förfalskade läkemedel kan vara tillverkade i lokaler utan någon hygienisk kontroll och det finns ingen kontroll av innehållet. De har överhuvudtaget aldrig kontrollerats på något sätt av någon myndighet.

Ofta behövs läkarkontakt

De olagliga webbplatserna kan se mycket professionella ut, ofta med bilder på personer klädda som läkare och sjuksköterskor. Men gemensamt för de olagliga webbplatserna är att man inte träffar en läkare och att recept skrivs ut utan tillstånd. Ingen ordentlig kontroll görs av ålder trots att många av webbplatserna anger att köparen ska vara minst 18 år.

Det krävs i de flesta fall ett personligt besök hos en läkare när man ska få ett receptbelagt läkemedel. En läkare kan genom att undersöka och ta prover ställa rätt diagnos, och bedöma vilket läkemedel och vilken dos som passar bäst. Det är inte tillräckligt att fylla i ett formulär på internet. Läkare i Sverige behandlar aldrig patienter med uppgifter i ett internetformulär som enda grund.

Myndigheterna samarbetar

I Sverige samarbetar olika myndigheter och organisationer för att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i Sverige och för att öka kunskapen om problemet och om riskerna med att köpa läkemedel via internet. I samarbetet deltar till exempel Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Polisen, Tullverket, Livsmedelsverket och läkemedelsbranschen.

Även internationellt sker ett arbete mot förfalskade läkemedel. Inom EU har det till exempel beslutats om att införa en gemensam symbol för godkända internetapotek och om bättre märkning av förpackningar. WHO arbetar för att öka samarbetet mellan organisationer och myndigheter i olika länder.

Skriv ut
Publicerad:
2011-10-03
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Maria Gustafsson, apotekare, Läkemedelsverket

Fotograf:

Juliana Wiklund