Primolut-Nor

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Primolut-Nor?

Primolut-Nor är ett läkemedel som innehåller hormonet noretisteron. Det har liknande verkan som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon. Konstgjort gulkroppshormon som finns i läkemedel kallas för gestagen.

Medicinen används för att styra menscykeln, till exempel vid oregelbunden mens, utebliven mens eller för att skjuta upp eller påskynda mensen. Medicinen kan också användas för att lindra besvär man kan ha innan mens, så kallade premenstruella besvär eller PMS. Primolut-Nor används även för att behandla sjukdomen endometrios.

Recept och högkostnadsskydd

Primolut-Nor finns som tabletter i styrkan 5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Gulkroppshormon frisätts från gulkroppen efter ägglossningen, under de sista 14 dagarna i menscykeln. Om ägget inte är befruktat tillbakabildas gulkroppen och halten av gulkroppshormon i blodet sjunker. Slemhinnan i livmodern skrumpnar och stöts ut från kroppen med nästa mensblödning.

Genom att tillföra kroppen gulkroppshormon i läkemedelsform kan man påverka menstruationscykeln. Beroende på dosering och när i den naturliga menscykeln man börjar med medicinen kan man få olika effekt av den.

Oavsett varför man tar medicinen kan man förvänta sig en mensblödning inom 2-5 dagar efter det att man slutat med medicinen.

Hur tar man medicinen?

Beroende på vilken effekt man vill ha kan läkemedlet tas på olika sätt under olika tidsperioder. Det är därför viktigt att man förstår hur man ska använda medicinen.

Till exempel kan man skjuta upp mensen genom att börja ta Primolut-Nor senast 3 dagar före förväntad mens. När man sedan slutar ta läkemedlet, vanligen efter 10-14 dagar, får man mens inom några dagar.

Vid behandling av utebliven mens brukar man ibland kombinera Primolut-Nor med ett östrogenläkemedel. Medicinerna tas då enligt ett speciellt schema som man får av sin läkare.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen är olika beroende på varför man tar medicinen. En vanlig dos är 1-2 tabletter dagligen. Tabletterna brukar tas under 1-2 veckor. Men vid behandling av endometrios brukar man ta medicinen regelbundet under en längre period, oftast 4-6 månader.

Viktigt

Man ska tala om för läkaren om man har porfyri, någon sjukdom i levern eller om man haft gulsot under tidigare graviditet. Man kan då behöva gå på regelbundna kontroller.

Man måste vara helt säker på att man inte är gravid när man börjar ta Primolut-Nor.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Effekten av Primolut-Nor kan påverkas om man samtidigt tar

  • läkemedel mot epilepsi som innehåller till exempel fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller till exempel rifampicin eller rifabutin
  • läkemedel mot hiv som innehåller till exempel nevirapin, lopinavir eller amprenavir
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa som använder medicinen kan till exempel få menssmärtor och öka i vikt. Medicinen kan även orsaka oväntade blödningar. Om blödningarna inte upphör bör man kontakta en läkare för undersökning. Risken för oväntade blödningar ökar om tar medicinen på annat sätt än läkaren har rekommenderat.

Graviditet och amning

Man ska inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Om man blir gravid när man använder läkemedlet ska man sluta ta det och rådgöra med läkare.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det osannolik att barnet påverkas. Man ska rådgöra med läkare vid mer än tillfällig användning av medicinen.

Andra läkemedel som innehåller gestagent hormon

Det finns andra läkemedel som innehåller andra typer av gestagent hormon. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma eller liknande hormoner, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller gestagent hormon:

  • Provera
  • Duphaston
  • Orgametril.

Det finns också läkemedel som innehåller gestagent hormon i kombination med östrogen. Dessutom bör man tänka på att även preventivmedel, till exempel p-piller, minipiller och p-stavar, innehåller gestagent hormon.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-02-27
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britth-Marie Landgren, gynekolog, Huddinge sjukhus