Livostin nässprej

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Livostin nässprej?

Livostin nässprej är ett läkemedel mot allergisk snuva. Mediciben används till exempel vid pollenallergi. Medicinen lindrar allergiska symtom som till exempel nästäppa, rinnsnuva, nysningar och klåda i näsan.

Livostin finns även som ögondroppar för allergiska besvär i ögonen.

Medicinen är ett så kallat antihistamin och det verksamma ämnet är levokabastin.

Recept och högkostnadsskydd

Livostin nässprej finns i styrkan 50 mikrogram per dos. Medicinen kan köpas receptfritt.

En del förpackningar av medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när de skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

De förpackningar som kan köpas receptfritt ingår inte i högkostnadsskyddet även om de skrivs ut på recept. Det innebär att man betalar hela kostnaden själv.

Så här fungerar medicinen

När man kommer i kontakt med något som man är allergisk mot frisläpps bland annat ämnet histamin i kroppen. Histamin kan orsaka allergiska besvär som till exempel rinnsnuva och nästäppa. Det verksamma ämnet i medicinen, levokabastin, blockerar effekten av histamin. Då lindras de allergiska besvären.

Livostin nässprej kan användas vid akuta allergiska besvär, men även för att lindra symtom under en längre tid.

Effekten av medicinen kommer oftast inom 15 minuter.

Hur tar man medicinen?

Det kan vara bra att börja behandlingen mot allergiska besvär lite innan man utsätts för det man är allergisk mot. Om man är allergisk mot pollen kan man följa pollenrapporten för att få veta när det är dags att börja ta medicinen.

Behandlingen behöver ofta pågå så länge man har besvär.

Innan man använder en ny flaska med nässprej ska man spreja i luften några gånger, tills det blir en jämn dusch.

Man ska skaka flaskan innan man tar medicinen. Då blandas innehållet ordentligt och man får i sig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Om det behövs kan man snyta sig innan man sprejar. När man tar medicinen ska man hålla sprejflaskan upprätt och böja huvudet lätt framåt. När man sprejar i den ena näsborren kan det vara bra att hålla för den andra, sedan sprejar man 2 gånger samtidigt som man drar in lite luft genom näsan. Därefter gör man likadant när man sprejar i den andra näsborren.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos för vuxna och barn är 2 sprejningar i varje näsborre 2 gånger om dagen. Man ska fortsätta att ta sprejen så länge man har besvär av allergi i näsan.

Viktigt

Man ska berätta för läkaren om man har någon njursjukdom innan man börjar använda medicinen.

Om medicinen inte verkar inom några dagar bör man kontakta läkare.

Biverkningar

I samband med att man sprejar medicinen i näsan kan slemhinnan i näsan bli irriterad. En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller antihistamin

Det finns andra nässprejer som innehåller antihistamin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner inom denna läkemedelsgrupp, eftersom man då kan få i sig för mycket antihistamin.

Det finns också tabletter som innehåller antihistamin. De verksamma ämnena cetirizin och loratadin är exempel på antihistaminer som finns som tabletter.

Exempel på andra nässprejer som innehåller antihistamin är

Livostin finns även som ögondroppar för allergiska besvär i ögonen.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-05-25
Skribent:

 

Granskare:

Morgan Andersson, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Universitetssjukhuset i Lund.