Fucithalmic

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Fucithalmic?

Fucithalmic är en ögonsalva som används mot infektioner som orsakas av stafylokockbakterier.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen antibiotika och innehåller det verksamma ämnet fusidinsyra.

Recept och högkostnadsskydd

Fucithalmic ögonsalva finns i tub och i endosbehållare. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet i medicinen, fusidinsyra, motverkar infektion genom att hindra bakterierna från att föröka sig.

Hur tar man medicinen?

Salvan är tjockflytande och kan droppas i ögat. När salvan blandas med tårvätska blir den klar och tunnflytande.

Man bör tvätta händerna både före och efter användning av medicinen.

Man drar försiktigt ner det nedre ögonlocket och droppar en droppe på mitten innanför ögonlocket.

Endosbehållare

Endosbehållaren öppnar man genom att vrida av vingen. Innehållet i en dosbehållare räcker till båda ögonen.

En öppnad endosbehållare ska kasseras när den har använts, även om det finns salva kvar. Man ska lämna använda endosbehållare till ett apotek för destruktion.

Engångsbehållarna ska förvaras i stängd folieförpackning och är då hållbara i fyra veckor efter att man öppnat förpackningen.

Tub

Man ska undvika att röra vid ögat eller ögonfransarna med tubspetsen för att förhindra att bakterier kommer in i tuben.

Medicinen ska användas inom fyra veckor efter att man öppnat tuben. 

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering är 1 droppe 2 gånger dagligen.

För att vara säker på att inga bakterier ska överleva och orsaka en ny infektion, bör man fortsätta med behandlingen i två dygn efter att besvären har försvunnit.

Om man glömmer att ta ögonsalvan ska man ta den så snart man kommer ihåg det, och sedan ta nästa dos som vanligt. Men man ska inte ta två doser vid samma tillfälle.

Om man använder andra ögondroppar samtidigt bör man ta de olika dropparna med minst fem minuters mellanrum. Det är för att den första dosen inte ska sköljas bort, eftersom utrymmet innanför ögonlocket är begränsat.

Om man använder både ögondroppar och salva ska man ta ögondropparna först och salvan sist.

Viktigt

Man bör inte använda kontaktlinser under den tid som man använder salvan eftersom innehållet kan påverka linserna. Dessutom bör man inte använda kontaktlinser när man har ögoninfektion för att minska risken för skador på hornhinnan.

Biverkningar

Hos en del personer som använder medicinen kan det svida och kännas irriterat i ögat.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid och när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus