Burinex

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Burinex?

Burinex är ett kraftigt vätskedrivande läkemedel som används vid svårare former av ödem, det vill säga vattenansamling i kroppen, till exempel vid hjärtsvikt.

Burinex tillhör läkemedelsgruppen loopdiuretika och det verksamma ämnet är bumetamid.

Recept och högkostnadsskydd

Burinex finns som tabletter i styrkan 1 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar läkemedlet

Du kan få för mycket vätska i kroppen av många orsaker, till exempel hjärtsvikt. Burinex har en kraftig verkan på vätskeöverskottet och gör så att du kissar mer än vanligt. På så sätt blir du av med överskottet på vatten. Det avlastar hjärtat.

Läkemedlet börjar verka efter en till två timmar och den vätskedrivande effekten varar i fyra till sex timmar. Under den tiden måste man gå på toaletten oftare än annars. Urinträngningarna kan också upplevas som kraftigare än normalt.

Samtidigt med vattnet utsöndras även ökade mängder av olika salter i urinen, bland annat kalium. Det kan orsaka kaliumbrist. Därför är det vanligt att också få recept på ett så kallat kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter.

Hur tar du läkemedlet?

Svälja tabletten med lite vatten.

Det är bra att ta kraftigt vätskedrivande läkemedel på morgonen, men i de flesta fall går det att ta det när det passar den egna dygnsrytmen bäst. Därför kan du oftast tillfälligt ändra tidpunkten för när du tar läkemedlet om du behöver gå ut och vara borta några timmar. Men du bör, om möjligt, först ha diskuterat detta med din läkare. Vid behandling av njursvikt ska alltid läkarens ordination följas exakt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering till vuxna vid ödem och bestående hjärtsvikt är 1 milligram varje morgon.

Om du har glömt att ta läkemedlet på morgonen, går det bra att ta det senare under dagen. För att nattsömnen inte ska bli störd av extra toalettbesök bör du inte ta tabletterna senare än klockan 17 om du brukar gå och lägga dig ungefär klockan 23.

Om du har inte har tagit tabletten på en hel dag bör du fortsätta nästa dag enligt doseringsanvisningen på etiketten. Ta inte några extra doser.

Viktigt

Den saltdrivande effekten av läkemedlet kan leda till brist på kalium. Det kan påverka hjärtat, särskilt om du samtidigt tar läkemedel som innehåller digitalis. Därför är det viktigt att ta kaliumsparande läkemedel eller kaliumtabletter enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare om du blir trött och får muskelsvaghet när du använder furosemid samtidigt med läkemedel som innehåller digitalis, som till exempel Digoxin BioPhausia.

Avbryta inte långtidsbehandling med Burinex utan att först ha kontaktat din läkare.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Berätta för din läkare om du använder någon så kallad cox-hämmare. Cox-hämmare är läkemedel mot smärta och inflammation, som till exempel Ipren, Magnecyl och Diklofenak. Cox-hämmare kan öka vätskemängden i kroppen och därmed motverka effekten av mediciner mot högt blodtryck eller hjärtsvikt.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel trötthet och muskelsvaghet och som då kan bero på rubbningar av saltbalansen. Om du inte har fått extra läkemedel mot detta är det en vanlig biverkning, se vidare under rubriken Viktigt.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Rådgöra med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-09-23
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

 
Granskare:

Kenneth Pehrsson, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna