Pneumokockvaccin

Skriv ut (ca 1 sida)

Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga svår pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation efter influensasjukdom. Tillhör du en riskgrupp riskerar du att bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. Därför bör du vaccinera dig mot pneumokocker. Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker – undantaget gravida.

Skriv ut

Riskgrupper bör vaccinera sig

Riskgrupper bör vaccinera sig

Du tillhör en riskgrupp om du

  • är över 65 år
  • har hjärt- och/eller lungsjukdom oavsett ålder, till exempel kärlkramp, hjärtsvikt (inte bara högt blodtryck), kronisk lungsjukdom som kräver kontinuerlig läkemedelsbehandling eller regelbundna läkarkontroller
  • har svårinställd diabetes
  • har kronisk lever- eller njursvikt, till exempel hepatit eller om du får dialysbehandling
  • har astma; för barn och ungdom handlar det om svår astma grad 4 med lungfunktionsnedsättning
  • har kraftig övervikt med BMI över 40
  • har neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, som påverkar andningen
  • är barn och har flerfunktionshinder
  • har kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av till exempel immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet, där sjukdomen i sig eller medicineringen medför ökad risk för infektioner.

För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång.

Saknar du mjälte eller om infektionsförsvaret är kraftigt nedsatt på grund av till exempel immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet där sjukdom eller mediciner ökar infektionsrisken rekommenderas du att ta två olika vacciner. Det ena vaccinet ges en gång och det andra ges i två doser med fem år emellan.

Fäll ihop

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Ett besök för vaccination kostar 200 kr. Utöver det betalar du också för vaccinet. Om du tillhör en riskgrupp betalar du endast kostnaden för vaccinet.

De allra flesta vaccineras en gång med ett vaccin som kostar 195 kronor per dos. Personer med mycket nedsatt infektionsförsvar behöver två doser av detta vaccin med fem års mellanrum samt en dos av ett annat vaccin som kostar 465 kr. 

Fäll ihop

Var kan jag få vaccination?

Var kan jag få vaccination?

Pneumokockvaccination kan du få på din hälsocentral eller sjukstuga i samband med din influensavaccination.

Hitta din hälsocentral eller sjukstuga

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2014-01-14
Redaktör:

Jennie Vennberg, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Lena Skedebrant, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting