Pneumokockvaccin

Riskgrupper bör vaccinera sig

Riskgrupper bör vaccinera sig

Tillhör man en riskgrupp, se nedan, riskerar man att bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. Därför bör man vaccinera sig mot pneumokocker. Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker – undantaget gravida.

Vaccination är det effektivaste sättet att förebygga svår pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation efter influensasjukdom.

Man tillhör en riskgrupp om man

  • är över 65 år
  • har hjärt- och/eller lungsjukdom oavsett ålder, till exempel kärlkramp, hjärtsvikt (inte bara högt blodtryck), kronisk lungsjukdom som kräver kontinuerlig läkemedelsbehandling eller regelbundna läkarkontroller
  • har svårinställd diabetes
  • har kronisk lever- eller njursvikt, till exempel hepatit eller om man får dialysbehandling
  • har astma; för barn och ungdom handlar det om svår astma, grad 4 med lungfunktionsnedsättning
  • har kraftig övervikt med BMI över 40
  • har neuromuskulär sjukdom, till exempel MS, som påverkar andningen
  • är barn med flerfunktionshinder
  • har kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av till exempel immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet, där sjukdomen i sig eller medicineringen medför ökad risk för infektioner

För de flesta räcker det att vaccinera sig en gång.

Saknar man mjälte eller om infektionsförsvaret är kraftigt nedsatt på grund av till exempel immunbristsjukdom, cancer eller autoimmunitet där sjukdom eller mediciner ökar infektionsrisken rekommenderas en andra dos. Den ges när det gått mer än fem år sedan första vaccinationen.

Vad kostar det?

Riskgrupper betalar 175 kronor och för övriga tillkommer även avgift på 200 kronor för besöket.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-01-14
Skribent:

Evamarie Pesonen, journalist, informationsstaben, Västerbottens läns landsting

Granskare:

Lena Skedebrant, smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting