Senast reviderad 2011-10-12

Hur kan jag stödja min man som fått afasi?

Fråga

Min man har fått afasi. Jag skulle vilja veta mer om afasi och hur jag kan stödja honom på bästa sätt.

Svar

Det är svårt när livsförhållanden förändras av sjukdom. Det innebär många omställningar praktiskt och mycket sorg mentalt. Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga. Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter en hjärnskada.

Den som har afasi har varierande svårigheter att förstå, kunna tala, läsa och/eller skriva. Räkneförmågan kan också påverkas. Däremot är intellektet ofta helt normalt trots att man inte kan uttrycka sina tankar i tal och skrift.

Hos en del personer med afasi kan viljan att kommunicera, liksom initiativförmågan, påverkas. Det beror på var skadan sitter i hjärnan. Det är inte heller ovanligt att man vid en hjärnskada drabbas av nedstämdhet och depression som behöver åtgärdas om man ska ha ork att gå vidare med den språkliga och sociala rehabiliteringen.

Oftast orsakas afasin av stroke, också kallat slaganfall. Stroke orsakas i sin tur av att blodförsörjningen till hjärnan blir störd. Den kan bero på en hjärninfarkt (blodpropp) eller en hjärnblödning. Man kan också ha afasi av annan orsak. När någon drabbas av afasi är det en liten del av hjärnan där talet har sina hjärnceller som nu blivit förstörda. Det innebär inte att andra delar av hjärnan är förstörda. De fungerar som innan man fick afasi.

Afasi är en dold funktionsnedsättning. Därför kan det vara svårt för omgivningen att förstå om man inte har kunskap om afasi. Den kunskapen kan man få genom kontakt med Afasiförbundet i Sverige som jag länkat till.

Bemöt din man på samma sätt och med samma respekt som du själv vill bli bemött. Prata med honom om samma saker som innan skadan inträffade. Han har sina intressen kvar. Var noga med att han på sitt sätt fortfarande får ta del av dem. Bjud gärna hem dem han känner, men flera i taget som kan prata om det som intresserar honom. Jag skriver flera eftersom många kan känna sig besvärade av att han inte kan prata, då kan de prata med varandra och din man är fortfarande med i gemenskapen.

Var noga med att beskriva saker och ting utförligare eftersom han inte kan avbryta dig och fråga. Då kanske han får svar på det han tänkte fråga om, men inte kan. När du vill fråga honom om något försök då ställa frågan så att han kan svara med ett jakande eller nekande (han kanske nickar eller skakar på huvudet). Eftersom du säkert är den människa som känner honom bäst är det du som bäst kan avläsa hans känslor i ansikte och gester och förstå vad han vill utan ord. Uppmuntra honom mycket.

Somliga med afasi kan förmedla sig genom skrift. Utnyttja det om det går.

Eva Jonson, Sjuksköterska