Vad gör man på barnmorskemottagningen?

Foto på ett besök på MVC.

Barnmorskemottagningar finns över hela landet. På många ställen kallas de för mödravårdscentraler (MVC) eller kvinnohälsovårdsmottagningar.

Regelbundna besök under graviditeten

Till barnmorskemottagningen går man på regelbundna besök under graviditeten, framförallt för att se till att både fostret och man själv som blivande mamma mår bra. Även den blivande pappan eller partnern är välkommen med på besöken, då man kan få svar på sådant man undrar om graviditeten, förlossningen och tiden närmast efter den. Man erbjuds också att gå kurser för att förbereda sig inför förlossningen och föräldraskapet.

Den grundläggande vården är densamma på alla barnmorskemottagningar, men utbudet kan se lite olika ut. Det kan till exempel bero på om mottagningen ligger i en större stad eller på landsbygden, om den är privat eller offentlig. Man går till en och samma mottagning under hela graviditeten, och kan välja vilken man vill. Liksom när det gäller all annan vård kan man byta om man inte tycker att det fungerar bra. Besöken är frivilliga.

Om man har någon sjukdom eller annat som kan påverka graviditeten eller förlossningen, kan man också behöva gå till specialistmödravården för vissa kontroller. Det kan vara om man exempelvis har högt blodtryck, diabetes, eller tidigare har fött barn för tidigt. Man remitteras oftast till specialistmödravården av barnmorskan eller läkaren på den vanliga mödravårdscentralen.

Annan rådgivning och testning

Förutom vård i samband med en graviditet kan man på en barnmorskemottagning få råd om preventivmedel, få recept på och prova ut preventivmedel, testa sig för könssjukdomar, få information om abort och akut-p-piller. Mottagningarna har också hand om gynekologiska hälsokontroller, dit kvinnor mellan 23 och 60 år blir kallade. Då tas prov för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen.

All rådgivning och testning är gratis, med undantag för gynekologisk hälsokontroll som flera landsting tar ut en avgift för.

Hitta till en barnmorskemottagning

De flesta barnmorskemottagningarna har öppet under kontorstid. Oftast ringer man först och bokar en tid för besök. Många erbjuder också mottagning på kvällstid.

Det kan också finnas drop-in-mottagningar för preventivmedel, cellprovtagning, klamydiatest och graviditetstest. Man kan oftast hitta information om öppettiderna på mottagningens hemsida.

Det lättaste sättet att hitta en barnmorskemottagning idag är genom landstingens webbplatser. Man kan också hitta mottagningar genom de blå sidorna i telefonkatalogen eller Landstingskatalogen.

Barnmorskor på mottagningarna

På barnmorskemottagningarna arbetar barnmorskor. De har erfarenhet från andra områden inom vården där barnmorskor arbetar, som förlossningsavdelningar och BB. På en del mottagningar arbetar även undersköterskor som tar hand om viss provtagning. På vissa ställen finns det varje dag en gynekolog eller allmänläkare, men det är vanligast med läkare enbart vissa bestämda dagar.

Senast uppdaterad:
2012-10-25
Skribent:

Anna-Karin Månsson, barnmorska, mödrahälsovården i Lund

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katri Nieminen, gynekolog och förlossningsläkare, kvinnokliniken i Linköping

Fotograf:

Juliana Wiklund