Feber - egenvård

Feber är en del av kroppens försvar

Feber är en del av kroppens försvar

Feber är inte en sjukdom i sig själv utan ett symtom på något. Att kroppen reagerar med feber vid en infektion är en del i kroppens försvar, eftersom virus och bakterier inte trivs i högre kroppstemperatur. Om man får feber på grund av en infektion, till exempel en förkylning, varar den sällan mer än fem dagar. Någon enstaka gång kan feber vara tecken på något allvarligare.

Vila innan tempen tas

Om man misstänker att man har feber och vill ta tempen är det bra att vila en stund innan, eftersom kroppstemperaturen kan förhöjas av aktivitet.

Den normala kroppstemperaturen brukar variera hos olika människor, men för de flesta ligger den på mellan 36 och 37 grader på morgonen och cirka en halv grad högre på kvällen. Har man omkring 38 grader brukar det räknas som feber. Egentligen är inte det exakta gradantalet så viktigt, utan det är hur man mår för övrigt som avgör om man är sjuk.

Vad kan man göra själv?

När man har feber bör man vara hemma från arbete eller skola för att låta kroppen vila och återhämta sig. Man bör undvika att anstränga sig fysiskt, men det är bra att vara uppe och röra på sig.

Om man inte har någon aptit behöver man inte tvinga i sig mat. Däremot är det viktigt att dricka rikligt. En frisk vuxen person behöver närmare två liter under ett dygn. Om man har feber behöver man helst dricka ännu mer för att ersätta den vätska kroppen förlorar på grund av febern.

Det kan vara skönt att ha det svalt, men inte kallt, i rummet. Det är vanligt att man huttrar och fryser när febern stiger. Då kan man ta på sig extra tills man känner sig varm och sedan klä av sig igen.

Receptfria läkemedel

Eftersom feber är kroppens sätt att bekämpa infektioner behöver man inte sänka febern med mediciner. Men mår man mycket dåligt kan man ta febernedsättande medel. Det finns olika medel: paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, ibuprofen, till exempel Ipren eller Ibumetin och acetylsalicylsyra, till exempel Magnecyl eller Treo. Följ alltid doseringsanvisningarna som finns på förpackningen. Det är viktigt att inte överdosera.

Barn och ungdomar under 18 år som har feber ska inte använda febernedsättande medel som innehåller acetylsalicylsyra.

Om man är över 75 år, har någon hjärt-kärlsjukdom eller tidigare har haft magsår bör man använda paracetamol istället för ibuprofen eller liknande läkemedel, så kallade cox-hämmare.

Man kan behöva kontakta vården

Vanligtvis beror febern på virus och försvinner inom några dagar. Om man efter fyra till fem dagar fortfarande har feber, eller om febern försvinner efter några dagar och sedan kommer tillbaka, bör man kontakta vårdcentralen eller ringa sjukvårdsrådgivningen. Om man inte förstår orsaken till febern ska man också kontakta vården.

Om man känner sig svårt medtagen, är stel i nacken, får kraftig feberfrossa eller har svårt att få i sig vätska ska man söka vård direkt. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop
Publicerad:
2011-02-07
Skribent:

Elin Åkerblom, sjuksköterska, Stockholm

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Vänersborg