Gastroesofagal refluxsjukdom hos barn

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Mellan magsäcken och matstrupen sitter den övre magmunnen. Om den inte håller tätt åker innehållet i magsäcken upp i matstrupen igen. Det kallas för gastroesofagal reflux. Om magsäcksinnehållet åker upp som kräkningar som påverkar barnet negativt, kallas det gastro-esofagal refluxsjukdom.

Vanligtvis är den övre magmunnen som sitter mellan matstrupen och magsäcken inte färdigutvecklad vid födseln utan utvecklas och mognar under det första levnadsåret.

Gränsen mellan vad som är normal och sen mognad av den övre magmunnen hos spädbarn är flytande. Hos små spädbarn är det därför mer regel än undantag att maginnehållet kan fara tillbaka upp till matstrupen och munnen efter en måltid. Det kallas gastro-esofagal reflux. Barnet kräks efter måltid vilket är mycket vanligt. Dessa småkräkningar påverkar inte barnet.

Men hos en del spädbarn är den övre magmunnens stängningsfunktion så pass omogen att barnet kräks ofta och mycket. Kräkningarna påverkar då barnet som kan bli irriterat, få sömnproblem och matvägra. Barnet går ofta inte upp i vikt som det ska. Det kan till och med minska i vikt. Tillståndet kallas då gastro-esofagal refluxsjukdom.

Äldre barn och vuxna kan också ha besvär av reflux.

Hur vanligt är det?

Hur vanligt är det?

Uppskattningsvis har mellan två och fem procent av alla spädbarn gastro-esofagal refluxsjukdom. Det är vanligare hos barn med medfödd hjärnskada, utvecklingsstörning, till exempel Downs syndrom, eller som följdtillstånd efter operation av en medfödd missbildning av matstrupen.

Fäll ihop

Symtom

Symtom

Barnet kräks, men kan också matvägra och ha ont när det äter. Vid kraftig och långvarig reflux kan slemhinnan i matstrupen irriteras och det orsakar smärta. Barnet kan då bli kinkigt och gnälligt och även sova sämre. Viktökningen stannar av och en del barn kan till och med minska i vikt. Maginnehåll kan i vissa fall rinna över i luftvägarna och skapa irritation med luftrörskatarr och hosta, särskilt nattetid, eller lunginflammation som följd.

Äldre barn som har reflux kan klaga över att de har ont uppe i maggropen och säga att det svider bakom bröstbenet. Ofta blir besvären värre när barnet ligger ned. De får lätt sura uppstötningar, men det kan barn få även om de inte har reflux.

Fäll ihop

Diagnos

Diagnos

Läkaren kan misstänka gastro-esofagal refluxsjukdom efter en noggrann beskrivning av barnets symtom. Ibland kan symtomen bero på att barnet ätit något det är känsligt för, oftast är det en reaktion mot komjölk. Genom att utesluta det som barnet har reagerat mot, kan man märka om symtomen försvinner. I så fall går det att utesluta reflux.

Om läkaren är osäker på diagnosen, mäts ibland hur ofta surt maginnehåll kommer upp i matstrupen och hur lång tid det är surt. Det går att mäta surhetsgraden i nedre delen av matstrupen med en pH-mätare, en tunn slang som placeras i matstrupen ovanför den övre magmunnen. Mätningen pågår ett dygn och gör inte ont.

Barnet får lugnande medicin, och sonden läggs på plats via näsan eller munnen med hjälp av röntgen. Föräldrarna fyller i en dagbok med uppgifter om måltider, sömn och andra aktiviteter. Barnet kan antingen vistas på sjukhuset eller vara hemma under undersökningsdygnet.

Om besvären med reflux är mycket kraftiga kan slemhinnan i matstrupen bli irriterad och det kan bildas sår. Matstrupen kan också bli mindre elastisk. Det kan läkaren upptäcka genom att titta ner i matstrupen och magsäcken via ett tunt rör, så kallat gastroskop. Undersökningen kallas för esofago-gastroskopi och görs när barnet är sövt i narkos. I samband med undersökningen kan läkaren ta små slemhinnebitar från matstrupen. Slemhinnebitarna kan sedan undersökas i mikroskop för att man ska kunna se om slemhinnan är irriterad.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det första steget i behandlingen är att ge barnet små och täta måltider samt att till de barn som får välling, göra den mer tjockflytande. Då kommer den inte så lätt upp i matstrupen. Det finns modersmjölksersättningar som blir tjockflytande när de kommer ner i magsäcken. Det finns också produkter som gör modersmjölksersättningen tjockflytande och som tillsätts i flaskan.

I de fall där matstrupens slemhinna är eller kan misstänkas vara irriterad, ges medicin som minskar bildandet av syra i magsäcken. De allra flesta barn, oavsett ålder, blir bättre av behandlingen.

Om barnet har mycket svåra besvär kan övre magmunnens stängningsfunktion förbättras genom operation. En sådan operation kan bli aktuell för enstaka barn som har någon annan komplicerande sjukdom, som till exempel cerebral pares.

Fäll ihop

Hur går det sedan?

Hur går det sedan?

Stängningsfunktionen av övre magmunnen mognar efterhand som barnet blir äldre och därmed försvinner också kräkningsbenägenheten. Hos spädbarnen minskar eller upphör kräkningarna i de allra flesta fall efter ett års ålder. Det är bara i enstaka fall och vid speciella sjukdomar som de kan vara kvar eller återkomma efter medicinsk behandling.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2014-01-22
Skribent:

Tor Lindberg, barnläkare, professor em i barnmedicin

Redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden