Senast reviderad 2012-01-02

Jag är allergisk. Ska mitt barn undvika kontakt med katter?

Fråga

Jag är bland annat allergisk mot katt och dun. Som liten var jag allergisk mot det mesta. Jag vet att risken är förhöjd att ett barn utvecklar allergi om en förälder är allergisk.

Ska vårt nyfödda barn undvika att träffa katter tills dess att immunförsvaret är fullt utvecklat?

Svar

Du har rätt i att ditt barn har en ökad risk att utveckla allergier, jämfört med ett barn som har två föräldrar utan allergi.

Samtidigt är det ändå så att cirka ett barn av tio utan allergi i familjen utvecklar någon form av allergi. Om en förälder är allergisk kommer två eller tre barn av tio att bli allergiska. Om båda föräldrarna har allergier får ungefär hälften av barnen också allergier.

Att träffa katter då och då hos vänner och bekanta har ingen betydelse för eventuell allergiutveckling. Kattallergen är så spritt i vår omgivning att det är närmast omöjligt att inte komma i kontakt med det.

Barnens immunsystem utvecklas med tiden. Redan mycket späda barn kan producera antikroppar i viss mån - därför går det bra att vaccinera tidigt mot till exempel polio och stelkramp som ingår i BVC-programmet. Efter tvåårsåldern är immunsystemet ganska välutvecklat.

Men vi vet inte säkert idag om det har någon betydelse vid vilken ålder barnet utsätts för ett allergiframkallande ämne.

Gunilla Finnberg, Läkare, specialist i allmänmedicin