Senast reviderad 2012-08-14

Varför får man zinkbrist?

Fråga

Jag har fått veta att min son har zinkbrist. Vad kan det bero på?

Svar

Den vanligaste orsaken till zinkbrist är att upptaget av zink i tarmen är försämrat på grund av glutenintolerans eller någon annan tarmsjukdom. Om en sådan utredning inte har gjorts på din son, tycker jag att det bör göras.

Det förekommer medfödd zinkbrist av annan orsak, men det är ovanligt. Ibland kan kosten inverka negativt på zinkupptaget, även om det också är ovanligt som enda orsak till zinkbrist.

Fytinsyra, som finns i mjölmat, i synnerhet i fullkornsprodukter, samt i bönor och nötter, försvårar upptaget av zink genom att det binda zinket i kosten. En hög proteinhalt i kosten underlättar däremot zinkupptaget.

Ett högt intag av kött, fisk, grönsaker och frukt och försiktighet med fullkornsprodukter kan alltså vara att rekommendera. Om man har svårt att få i sig tillräckligt med zink bara genom kosten, till exempel om man är vegetarian, kan det vara lämpligt att ta kosttillägg med zink.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin