Röntgen av urinblåsa och urinrör på barn

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Ibland är det viktigt att kunna undersöka urinblåsan och urinröret som leder urinen ut ur urinblåsan och vidare ut ur kroppen. Urinvägsinfektion är en vanlig orsak till att en röntgenundersökning av urinblåsan och urinröret görs.

Vid röntgenundersökningen går det att se om det finns reflux, det vill säga om urinen rinner tillbaka upp i urinledarna av sig själv eller när trycket i blåsan ökar, till exempel när barnet kissar. I vanliga fall finns det en ventilmekanism där urinledarna mynnar i urinblåsan så att urinen inte ska rinna tillbaka mot njurarna. Finns det ett fritt flöde av urin upp i urinledarna behöver det utredas och behandlas vid behov. Det går också att se att det inte är några förträngningar i urinröret och att blåsan töms när barnet kissar.

Röntgen av urinblåsa och urinrör kallas också miktionsuretrocystografi (MUCG).

Förberedelser

Förberedelser

För att röntgenundersökningen ska kunna göras, behöver kontrastmedel sprutas in i urinblåsan via urinröret. När urinrörets öppning har bedövats med salva förs en tunn plastslang, en sond, in i urinröret. Det kan kännas lite obehagligt. Eftersom röntgenbilderna är tydligast när barnet kissar, kan barnet inte vara sövt under tiden. Undersökningen brukar inte göra ont, men kan kännas lite obehaglig för barnet. Ibland kan barnet få lugnande läkemedel innan sonden förs in.

I och med att en sond förs in i urinblåsan vid undersökningen, finns också en viss risk för att bakterier kommer in. Om barnet inte redan tidigare äter läkemedel mot urinvägsinfektion, får det nu medicinen i förebyggande syfte, att ta på undersökningsdagen.

Fäll ihop

Så går undersökningen till

Så går undersökningen till

Barnet får ligga på ett undersökningsbord. Röntgenkameran hänger ovanför.

En flaska med kontrastvätska kopplas till den tunna sonden och kontrastvätskan rinner sedan ner, in i urinblåsan tills den blir fylld. Barnet blir då kissnödigt. Mängden kontrastvätska som används varierar med hur stort barnet är.

Därefter tas några röntgenbilder, även medan barnet kissar ut kontrastvätskan.

Själva undersökningen tar en halvtimme till en timme.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2011-07-01
Skribent:

Tor Lindberg, läkare, professor em. i barnmedicin

Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden