Vårdval - hälsoval

Skriv ut
Skriv ut

Välj vård själv

Välj vård själv

Välj vårdcentral eller läkarmottagning

I Sverige kan man själv välja primärvård, det vill säga vilken vårdcentral eller läkarmottagning man ska tillhöra. Man kan ofta också välja en fast läkarkontakt där.

Föräldrarna väljer öppenvårdsmottagning åt sina barn. Från en viss ålder, som kan vara olika i landstingen och regionerna, kan den unga välja själv.

Det kan finnas olika skäl som gör att man själv vill välja vårdcentral eller läkarmottagning. Man kan till exempel vilja gå till en som

  • ligger nära hemmet eller jobbet
  • har personal som talar eller har information på språk som man förstår
  • har dokumenterad god kvalitet
  • har öppettider som passar
  • har bokning på nätet
  • har specialiserat utbud, till exempel vård för diabetiker eller äldre.

Vilka mottagningar kan man välja?

Vårdcentralen eller läkarmottagningen man väljer kan ligga var som helst i det egna landstinget eller regionen.

I en del fall har det egna landstinget tecknat avtal med andra landsting, vilket gör att man i sådana fall kan välja att lista sig på en vårdcentral där i stället.

Enstaka besök kan man alltid göra på en vårdcentral i ett annat landsting och då ersätts det landstinget av hemlandstinget. Resekostnaden får man själv stå för om inte vårdgarantin gäller.

Vårdvalet omfattar både privata och landstingets egna vårdcentraler eller läkarmottagningar. Om det är en privat mottagning ska den ha ett avtal med landstinget/regionen.

Samma krav ställs på vårdkvaliteten oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

Om det inte finns plats för fler patienter på den läkarmottagning eller vårdcentral man har valt, kan landstinget hjälpa till att ordna köplats. Det går också att göra om sitt val om man av någon anledning har ändrat sig.

Om man behöver specialiserad vård kan man välja öppenvårdsmottagning eller sjukhus. I vissa fall behövs en remiss.

Vårdval eller hälsoval varierar

Hur vården är organiserad och hur man gör vårdval eller hälsoval kan variera mellan landstingen/regionerna.  

Fäll ihop

Hälsoval Västerbotten

Västerbotten

Hälsoval Västerbotten

I Västerbotten kallas vårdvalet för Hälsoval Västerbotten

Hälsocentralen ska vara det naturliga förstahandsvalet när du behöver kontakta hälso- och sjukvården i Västerbotten. Alla hälsocentraler och sjukstugor som ingår i Hälso­val Västerbotten är godkända av landstinget. 

Hälsoval Västerbotten finansieras av Västerbottens läns landsting. De enskilda hälsocentralernas finansiering baseras på hur många personer som är listade där. Ditt val av hälsocentral är därför viktigt och påverkar primärvården i länet.

Val av hälsocentral

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill lista dig vid genom att logga in via landstingets e-tjänst Mina vårdkontakter eller fylla i en blankett och skicka till hälsocentralen. Du får blanketten via www.vll.se/valjhalsocentral eller hämtar den på hälsocentralen. Du kan också beställa den från hälsocentralen via telefon, brev eller e-post. Du får byta hälsocentral så ofta du vill. 

Hälsocentralen får inte neka dig som är folkbokförd i Västerbotten att lista dig där du vill. Har hälsocentralen inte kapacitet att ta emot dig får den högst tre månader på sig att anpassa sin verksamhet.

Flyttar du eller kommer ny till länet och inte gör ett aktivt val listas du efter det geografiska område där du är folkbokförd. Nyfödda listas i första hand vid samma hälsocentral som sin vårdnadshavare. För barn under 16 år är det vårdnadshavaren som väljer hälsocentral.

Fast vårdkontakt

Vill du kan du få en fast läkarkontakt på den hälsocentral där du är listad. Du kan dock inte vara säker på att det blir just den läkare du vill ha. Du kan också be att få en fast vårdkontakt om du har behov av det.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2010-12-28
Redaktör:
Karin Wikgren