Vård i Sverige om man är utlandssvensk

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Med utlandssvenskar menas svenska medborgare som är bosatta utomlands. Som utlandssvensk är man inte försäkrad i Sverige utan i det land där man bor och är folkbokförd.

Visa mer

Utlandssvenskar i EU, EES-land och Schweiz

Utlandssvenskar i EU, EES-land och Schweiz

  • Bild på ett svenskt EU-kort.

    EU:s medlemsländer har kommit överens om att alla som ingår i sitt hemlands socialförsäkringssystem ska få ett EU-kort. Det ska garantera att man får akut vård på samma villkor som medborgarna får i det EU-land där man befinner sig och dessutom i EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt i Schweiz.
    Så här ser det svenska EU-kortet ut.

Kort om man är försäkrad i EU-land

Om man bor i ett EU-, EES-land eller Schweiz kan man få nödvändig vård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att man är försäkrad i det land man bor i och har ett EU-kort när man söker vård i Sverige.

För att få planerad vård i Sverige behöver man ett förhandstillstånd från det land man är försäkrad i. Man kan också komma till Sverige för att söka vård utan tillstånd. Då betalar man hela kostnaden själv och ansöker i efterhand om ersättning för vårdkostnaderna i det land man bor.

Är man pensionär med svensk pension och är bosatt i ett annat EU-land har man rätt till all vård i Sverige till svensk patientavgift. Då behöver man ett intyg från Försäkringskassan i Sverige om att man har rätt till förmånerna.

Är man försäkrad i Sverige och studerar i ett annat EU-, EES-land eller Schweiz har man rätt till vård till svensk patientavgift när man är på besök i Sverige. Den rätten har man även om man har blivit avregistrerad från folkbokföringen, men då ska Försäkringskassan utfärda ett intyg.

Är man bosatt i Monaco eller Andorra och söker planerad vård i Sverige får man betala hela sjukvårdskostnaden själv.

Fäll ihop

Utlandssvenskar från länder utanför Europa

Utlandssvenskar från länder utanför Europa

Akut vård till svensk patientavgift

Om man är utlandssvensk, bosatt i ett land som inte är EU-, EES-land eller Schweiz, har man rätt att få akut sjukvård till svensk patientavgift.

Är man svensk medborgare bosatt i Kanada, Nya Zeeland, USA eller Australien betalar man hela sin vårdkostnad om man söker planerad vård i Sverige.

Är man från något annat land och vill ha planerad vård utan att betala allt själv krävs att man söker vården i det landsting man var folkbokförd i när man flyttade från Sverige. Annars får man betala hela vårdkostnaden.

När man söker vård måste man kunna styrka sitt medborgarskap med ett svenskt pass.

Fäll ihop

Utlandssvenskar i utvecklingsländer

Utlandssvenskar i utvecklingsländer

Med uppdrag utomlands

Svenskar som arbetar på svenskt uppdrag i utvecklingsländer, till exempel missionärer och volontärer, får både akut, nödvändig och planerad vård till samma avgift som de som är försäkrade i Sverige. Det gäller också för personer som arbetar utomlands för svenska myndigheter, och deras familjer.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-08-06
Skribent:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne, Malmö

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Maria Lidström, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, Stockholm

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg