1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du direkt till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för dig eller för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och de samtal som är rådgivningssamtal journalförs och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen.

1177 Vårdguiden i Västerbotten

Västerbotten

1177 Vårdguiden i Västerbotten

När du ringer 1177 Vårdguiden i Västerbotten möts du av erfarna telefonsjuksköterskor i Skellefteå, Lycksele och Umeå. De svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården.

Vid akut sjukdom

Ring SOS Alarm på telefon 112, eller vänd dig till akutmottagningen vid närmaste sjukhus.

Behöver du förnya ett recept, begära ett intyg, boka av eller boka om en tid?

Kontakta då din hälsocentral eller mottagning. 1177 Vårdguiden på telefon kan inte hjälpa dig med detta. Telefonnummer till din mottagning hittar du under rubriken Hitta vård här på 1177.se.

Du kan också kontakta vården genom att logga in här på 1177.se med e-legitimation eller lösenord och sms. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands

Ring telefonnumret +46 771-11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring +46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Sjukvårdsrådgivning om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Sjukvårdsrådgivning om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter kan du få sjukvårdsrådgivning via texttelefon direkt av en sjuksköterska. Numret till 1177 Vårdguidens tjänst för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Om du använder bildtelefon kan du få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer en sjuksköterska på 1177 Vårdguiden. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.

Fäll ihop

När du ringer 1177 Vårdguiden

Västerbotten

När du ringer 1177 Vårdguiden

När du ringer till 1177 Vårdguiden i Västerbotten får du en förfrågan om att knappa in ditt personnummer via telefonen. Om du gör det görs en sökning i folkbokföringsregistret och dina personuppgifter kommer automatiskt upp på sjuksköterskans datorskärm när ditt samtal kopplas fram. Om du inte knappar in ditt personnummer får du frågan av sjuksköterskan när ni samtalar. Du har alltid möjlighet att vara anonym och behöver därför inte uppge ditt personnummer.

Samtalet med telefonsjuksköterskan

När du kommer fram får du berätta om ditt ärende och samtala med en sjuksköterska om vad du ska göra. Om du behöver vård blir du hänvisad till din hälsocentral eller till något av länets sjukhus.

Alla sjuksköterskor är utbildade i en särskild samtalsprocess. Ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd stödjer dem att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symptom som beskrivs bedöma behovet av vård hos den som ringer och vägleda till rätt vård. Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

De medicinska texter som finns i rådgivningsstödet är granskade i flera led av sjuksköterskor, läkare och andra experter. Sjuksköterskan är alltid personligen ansvarig för sin bedömning och via 1177-tjänsten finns de bästa förutsättningar för att kunna göra en korrekt bedömning.

Alla samtal spelas in

Alla samtal journalförs och spelas in så att man alltid kan gå tillbaka till ett samtal, lyssna och kvalitetssäkra den bedömning som gjorts. Banden behandlas med sekretess enligt patientjournallagen.

Fäll ihop

Om du inte kan ringa 1177

Om du inte kan ringa 1177

Om du har problem med att komma fram på korttelefonnumret 1177 kan det bero på:

  • Att den operatör där du har ditt abonnemang inte har öppnat upp för att kunna ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer. Kontakta din operatör.
  • Att du ringer från en företagsväxel som är stängd för just detta nummer. Be telefonansvarig på företaget att öppna upp växeln för att kunna ringa 1177.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 varierar beroende på ditt val av telefonoperatör och abonnemang. Oftast betalar du en öppningsavgift plus en samtalstaxa med ett pris per minut eller fastställd period.

Fäll ihop

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Hög kvalitet på uppskattad tjänst

Varje landsting eller region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödssystem och gemensamma arbetsformer kan landets olika sjukvårdsrådgivningar hålla samma höga kvalitet, samverka och hjälpa varandra vid behov.

Sjuksköterskorna som arbetar i rådgivningen har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. De besvarar cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-07-11
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2015-01-12
Redaktör:
Jennie Vennberg, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Karina Salomonsson, 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten