Så kan du hjälpa någon som är utsatt för våld i en nära relation

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i omgivningen göra skillnad.

 

Tidiga tecken på kontroll och våld

Det finns varningssignaler som kan vara tecken på att någon i din omgivning är utsatt för kontroll och våld i en nära relation.  

Om du upplever att den ene i ett par

 • kommer med nedvärderande kommentarer
 • kräver att partnern ska vara tillgänglig – via telefon och sociala medier
 • kräver att alltid veta vem partnern träffar och vad hen gör
 • visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll, till exempel skjutsar och hämtar vid aktiviteter och jobb
 • kräver att partnern avstår från intressen och vänner
 • kritiserar och skuldbelägger ofta
 • ifrågasätter partnerns åsikter och tankar på ett burdust sätt
 • säger kränkande saker, ofta med sexuell anknytning.

Känner du igen varningssignalerna?

Läs vidare om att vara utsatt för våld i en relation

Du som är närstående kan göra skillnad

 • Berätta om din oro utifrån de tecken du ser
 • Fråga hur hen har det och hur hen mår
 • Visa att du är beredd att lyssna
 • Försök hålla kontakt även om hen drar sig undan
 • Fråga om du kan hjälpa eller stötta på något sätt
 • Kritisera inte partnern utan fokusera på den som utsätts för kontroll
 • Förmedla att det finns hjälp att få
 • Ge inte upp!

Hjälp och stöd i Västerbotten

Det finns hjälp att få för den som är utsatt och du som är närstående kan hjälpa att hitta rätt.

Socialtjänsten i kommunen kan hjälpa till med ekonomiska frågor, boende och föräldrastöd. Bor du i Umeå kommun kan du läsa mer på umea.se/vald

Hälsocentralen kan ge vård och stöd om hen mår dåligt och har hälsoproblem.

Centrum mot våld i Umeå har en kvinnofridsmottagning tar emot kvinnor som utsatts för våld av en närstående. Här finns också en mottagning för den som vill sluta använda våld.

Centrum för Kvinnofrid i Skellefteå tar emot våldsutsatta kvinnor och har även verksamhet riktad till män som utövar våld. 

Kvinnojouren och Tjejjouren är frivilligorganisationer med stor erfarenhet av stöd till våldsutsatta. Här finns också möjlighet till boende för den som behöver lämna sitt hem.

Sök närmsta jour på ROKS eller Unizons webbplats

Vill du göra en polisanmälan ska du vända dig till Polisen på telefon 114 14.

Ring nationella kvinnorfridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen.se 

Här finns mer information

1177.se om att bli utsatt för våld i en relation

UMO om våld och kränkningar

Senast uppdaterad:
2016-05-13
Redaktör:

Jennie Vennberg, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Manusunderlag:

Lena Sjöquist Andersson, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting, Umeå