Solkeratos

Solkeratos, som också kallas aktinisk keratos, är en ytlig hudförändring som beror på att man varit ute i solen mycket. Den är vanligast hos äldre personer och är oftast ofarlig. Solkeratos bör tas bort.

Eftersom solkeratos brukar komma först efter att huden utsatts för sol under många år, är den vanligast hos äldre personer. Den är också vanligare hos personer med ljus hy.

Om du är ute i solen mycket bör du skydda dig genom att använda kläder eller solskyddsmedel. Det är särskilt viktigt om du har haft solkeratos tidigare.

Solkeratos är oftast ofarligt. Vid enstaka tillfällen händer det att dessa hudförändringar utvecklas till en hudcancer som kallas skivepitelcancer. Därför bör solkeratos tas bort.

Symtom

Solkeratos brukar visa sig som tunna brunröda fläckar på huden. Fläckarna är upp till en centimeter stora. De är vanligast på områden som har utsatts för mycket sol, till exempel i ansiktet, på händernas ovansidor eller på armarna.

Om du är tunnhårig kan du få hudförändringen i hårbotten.

Fläckarna brukar inte klia eller göra ont.

Behandling

Vilken behandling du får beror på hur många hudförändringar du har. Enstaka fläckar kan en läkare frysa bort med flytande kväve eller koldioxid. De kan också skrapas bort med ett litet vasst redskap efter att du har fått bedövning.

Om du har många fläckar kan du ibland få smörja dig med en receptbelagd kräm för att fläckarna ska försvinna.

Ibland behöver förändringarna opereras bort.

När ska jag söka vård?

Om du upptäcker en hudförändring som har vuxit eller förändrats på andra sätt bör du kontakta en vårdcentral eller hudmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad:
2016-01-04
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin, Stockholm