Salmonella

Allmänt

Salmonella är en magsjukdom som sprids via dryck och mat som hanterats på ett felaktigt sätt. Ofta är det mat som tillagats vid för låg temperatur för att salmonellabakterierna ska dö. Bakterierna förs sällan över direkt mellan människor.

Salmonellabakterier finns i många olika varianter. Med de vanligaste formerna av salmonella tar det ett till tre dygn från att man blir smittad till att man blir sjuk. Oftast blir man bra efter en till två veckor. Men salmonellabakterier kan finnas i avföringen upp till flera månader, även efter att man har blivit frisk. Därför är det viktigt att tvätta händerna efter varje toalettbesök så att inte andra smittas. Särskilt äldre personer och små barn kan vara mer mottagliga för salmonella.

Den behandlande läkaren måste anmäla enligt smittskyddslagen och följa upp alla som har salmonella. Så länge man är smittsam får man inte arbeta med livsmedel eller vårda spädbarn eller personer med mycket nedsatt immunförsvar.

Symtom

Om man har salmonella är det vanligt att man har diarréer, ont i magen och feber.

Behandling 

Behandlingen går ut på att dricka mycket och stoppa vätskeförlusten som diarréerna orsakar. Man bör dricka ofta och lite i taget. Om små barn har kräkningar och diarréer är det extra viktigt att de får i sig vätska.

Så snart man känner sig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva vanlig mat.

När ska man söka vård?

Man ska ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller kontakta en vårdcentral om man misstänker salmonella, i synnerhet om det gäller små barn. Det är också viktigt att låta undersöka sig om man misstänker salmonella och om man arbetar med livsmedel eller om man arbetar med vård av spädbarn eller med patienter som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Man ska också ta kontakt med sjukvården om man

  • är mycket trött och svag
  • har blodiga diarréer
  • har hög feber och fryser
  • har svåra magsmärtor eller återkommande kräkningar.


Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring + 46 771 - 11 77 99.

 
Senast uppdaterad:
2012-03-27
Redaktör:

Lucienne Fredriksson, 1177.se

Granskare:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvall.