Kotkompression

Allmänt

Kotkompression innebär att en eller flera ryggkotor pressas samman. Det är själva benet i ryggkotan som pressas ihop vid en kotkompression. Ryggkotan läker så småningom av sig själv i ett sammanpressat läge.

Det är inte farligt att kotorna trycks ihop, men det kan ofta göra ont. Kotorna kan också ändra form. Får man flera kotkompressioner kan man man så småningom bli kutryggig och kortare.

Om man har benskörhet, så kallad osteoporos, kan en kotkompression utlösas av att man faller eller halkar till. Då räcker det att man får en ganska liten stöt för att kotorna ska pressas samman. Om man inte har benskörhet brukar en kotkompression vara resultatet av en olycka, exempelvis ett fall från hög höjd.

Det är bra att röra på sig varje dag, även om man har benskörhet. Det förbättrar bland annat balansen, vilket minskar risken för fall och därmed även risken för kotkompression. Om man röker är det bra att sluta.

Illustration som visar hur en kota med kotkompression ser ut.

Symtom

Det vanligaste tecknet på att man har fått en kotkompression är att det gör ont i ryggen efter att man fallit eller halkat till. Värken kan ibland bli långvarig. Många har fortfarande ont ett år efter skadan.

Ibland kan det vara så att kotor som har tryckts ihop inte ger så stor smärta. Man märker i stället andra tecken som att man blivit lite mer kutryggig eller helt enkelt att man inte är lika lång som man varit tidigare. Om man har minskat i längd mer än tre centimeter före eller fem centimeter efter sjuttio års ålder, kan det bero på en sammanpressning av kotorna i ryggraden som i sin tur kan bero på benskörhet.

Behandling

Det är bra för läkningen att röra på sig, även om det gör ont. Man kan ta smärtstillande medicin den första tiden för att lättare kunna vara fysiskt aktiv.

De flesta har besvär med värk under tiden kotorna läker. Då kan man behöva medicin som lindrar smärtan. Ofta räcker det med receptfria läkemedel, men ibland kan man behöva få medicin utskriven av en läkare.

Om man har mycket ont under den första tiden kan man behöva praktisk hjälp för att klara vardagen. Ibland kan man behöva ligga på sjukhus den första tiden för att få hjälp med sådant som smärtlindring, hygien och mat.

Om man också har benskörhet kan man behöva behandling för det.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har fått en kotkompression, eller om man har benskörhet och får ont i ryggen, kan man kontakta en vårdcentral.

Man ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man

  • får mycket ont i ryggen efter ett fall
  • har ont i ryggen och dessutom har domningar eller nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganen
  • har ont i ryggen och dessutom har domningar, stickningar eller svagheter i båda benen.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Publicerad:
2012-03-26
Skribent:

Christina Ledin, läkare, specialist i allmänmedicin, Karlstad

Redaktör:

Lotta Bergman, 1177.se

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge