Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Allmänt

Dvärgbandmask är en liten bandmask som djur, framför allt hundar och rävar, kan ha i tarmen. Det finns två typer av dvärgbandmask, hundens och rävens. Djuren blir inte sjuka men utsöndrar maskägg via sin avföring som kan smitta människor. Det kan då orsaka en infektion som också kallas för blåsmasksjuka.

Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige. På senare år har dvärgbandmask hittats hos enstaka rävar, men det var flera år sedan den hittades hos hundar. Ingen människa har hittills smittats av rävens dvärgbandmask i Sverige och det var mer än tio år sedan någon människa smittades av hundens dvärgbandmask. Sjukdomen är vanligare i andra delar av världen.

Människor kan smittas genom att komma i kontakt med ett smittat djurs avföring. Sjukdomen sprids inte mellan människor. Om man får i sig maskäggen kläcks äggen i tarmen och parasitens larver söker sig till olika inre organ där den kapslar in sig i en eller flera blåsor. Där växer de mycket långsamt men efter tio till femton år kan blåsorna vara så många eller stora att de påverkar organet som de har satt sig i, vanligen levern eller lungorna. Om man har smittats av rävens dvärgbandmask blir sjukdomen allvarligare än om man har smittats av hundens dvärgbandmask.

För att skydda sig mot dvärgbandmask bör man tvätta händerna efter att man har varit ute i skog eller mark, eller har arbetat i trädgården. Man bör inte ta i döda djur som man hittar i naturen med bara händerna, utan alltid använda handskar. Om man har en hund som fångar och äter gnagare är det bra att avmaska hunden regelbundet för att undvika att hunden bär på smittan.

Symtom

Det tar ungefär tio till femton år innan man får några besvär.

Symtomen beror på vilka organ som har påverkats. En del kan känna en tyngdkänsla vid nedre delen av revbenen om det är levern som är påverkad. Om blåsorna sitter i lungorna kan man få långvarig hosta eller svårare att andas, men alla får inte symtom.

Behandling

Man får behandling med läkemedel och kan behöva behandlas under lång tid. Ibland kan man behöva operera bort en del av levern eller lungan.

När ska man söka vård?

Om man har symtom som man misstänker kan bero på en infektion med dvärgbandsmask kan man kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Publicerad:
2012-02-23
Skribent:

Lars Rombo, läkare, professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden