Kalcipos

Skriv ut
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Kalcipos?

Kalcipos är ett läkemedel som innehåller kalcium. Medicinen kan användas när man har kalciumbrist eller ett ökat kalciumbehov och inte får i sig tillräckligt med kalcium genom mat och dryck.

Medicinen används också tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och behandla benskörhet. Man kan även få den vid en viss typ av nedsatt njurfunktion som orsakar höga halter av fosfater i blodet, så kallad hyperfosfatemi.

Recept och högkostnadsskydd

Kalcipos finns som tabletter i styrkan 500 milligram. Medicinen kan köpas receptfritt.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Kalcium har flera funktioner i kroppen, bland annat stärker det benvävnaden i skelettet. Skelettet fungerar också som ett förråd av kalcium. Om mängden kalcium i kroppen blir för låg, till exempel om man inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck, använder kroppen istället det kalcium som finns lagrat i skelettet. Då sker en så kallad urkalkning av skelettet vilket leder till att benvävnaden blir skör och risken för benbrott ökar. Detta är vanligt hos äldre personer och kvinnor efter klimakteriet.

Kalcipos innehåller kalcium och motverkar urkalkning av skelettet. Men enbart tillskott av kalcium har inte visats minska risken för benbrott.

Barn som växer och gravida eller ammande kvinnor har ett ökat behov av kalcium. Om man inte får i sig tillräckligt med kalciumrik mat och dryck kan det då behövas ett kalciumtillskott. När man är gravid eller ammar behövs extra mycket kalcium för att bygga upp fostrets skelett och bilda modersmjölk.

Om man har så kallad hyperfosfatemi fungerar njurarna sämre vilket kan leda till att man får för höga halter av vissa ämnen, så kallade fosfater, i blodet. Om man tar höga doser kalcium i samband med måltiderna binder kalcium det fosfat som finns i maten så att de inte tas upp i kroppen. På så sätt motverkas att halten fosfat i blodet ökar ytterligare.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.

Effekten av Kalcipos kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra, till exempel spenat och rabarber, och fytinsyra, till exempel fullkornsflingor. Man bör vänta minst två timmar efter att man har ätit denna typ av mat innan man tar Kalcipos.

Vid behandling av hyperfosfatemi ska tabletterna tas i samband med en måltid eftersom kalcium binder fosfatet i maten så att det inte tas upp i kroppen.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

En vanlig dos av Kalcipos vid benskörhet, kalciumbrist eller ökat kalciumbehov är 1 tablett 1-3 gånger om dagen.

Det finns rekommendationer om hur mycket kalcium man bör ta varje dag, vilket inkluderar både mat, dryck och tillskott. Enligt Svensk näringsrekommendation bör det totala dagliga intaget av kalcium vara:

  • 600 milligram för barn 1-5 år
  • 700 milligram för barn 6-9 år
  • 900 milligram för barn och ungdomar 10-20 år samt för gravida och ammande kvinnor
  • 800 milligram för vuxna män och kvinnor.

Äldre personer och personer som behandlas för benskörhet kan behöva upp till 1000 milligram.

Vid behandling av hyperfosfatemi är dosen olika från person till person och bestäms av läkare.

Viktigt

Man ska inte kombinera Kalcipos med andra läkemedel som innehåller kalcium om inte en läkare har rekommenderat det. Kalcium behövs för en rad andra funktioner i kroppen än bara uppbyggnad av skelettet. Funktionen hos muskler och nerver är beroende av att mängden kalcium i kroppen hålls på en viss nivå. Därför ska man inte ta för mycket kalcium.

Man ska inte använda medicinen om man har en ökad halt kalcium i blodet eller urinen.

Om man behandlas med höga doser Kalcipos under lång tid kan man behöva lämna blodprov för att mäta kalciumhalten.

Man ska inte heller använda medicinen om man har njursten. Om man tidigare haft problem med njursten ska man berätta det för läkaren.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Det är särskilt viktigt att man berättar för läkaren att man använder Kalcipos om man får en antibiotikakur. Vissa typer av antibiotika ska inte tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium eftersom effekten av antibiotikabehandlingen då kan minska avsevärt. Detta gäller antibiotika av typerna kinoloner och tetracyliner. Man ska därför ta sådana antibiotika och kalciumtabletterna vid olika tidpunkter på dygnet. Hur lång tid man bör låta det gå mellan intagen varierar lite beroende på vilket antibiotikapreparat man använder. Om man är osäker bör man fråga läkaren eller på ett apotek. Exempel på antibiotika av typen kinoloner är Avelox, Ciprofloxacin och Norfloxacin. Exempel på tetracykliner är Doxyferm och Tetracyklin Meda.

Om man använder Levaxin eller ett läkemedel av typen bisfosfonater mot benskörhet ska man inte ta de läkemedlen samtidigt som Kalcipos. Det måste gå minst 2 timmar mellan intagen. Det är vanligt att man tar Kalcipos och bisfosfonater enligt ett särskilt schema som görs upp tillsammans med läkaren. Exempel på bisfosfonater är Fosamax, som innehåller det verksamma ämnet alendronsyra, och Optinate, som innehåller risedronat.

Man ska inte ta Kalcipos om man använder läkemedel mot cancer som innehåller estramustin, till exempel Estracyt.

Biverkningar

Det är ovanligt att man får biverkningar av medicinen, men en del som använder den kan få besvär av till exempel förstoppning.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller kalcium. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium är:
Calcitugg
Calcium-Sandoz
Kalcidon

Exempel på läkemedel som innehåller kalcium och D-vitamin är:
Calcichew D3
Cal-D-Vita
Ideos
Kalcipos-D

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2012-06-26
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ewa Waern, läkare, specialist i åldrandets sjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal