Antabus

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Antabus?

Antabus är ett läkemedel som används mot alkoholberoende. Om man tar medicinen tillsammans med alkohol får man mycket obehagliga, och ibland farliga symtom. Det gör att man måste avstå från alkohol helt, för att inte bli dålig. I regel ska man ta medicinen under övervakning i samband med besök på mottagning. Medicinen kan också kombineras med annan behandling.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet disulfiram.

Recept och högkostnadsskydd

Antabus finns som brustabletter i styrkorna 200 och 400 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

 

Så här fungerar medicinen

Alkohol bryts ner i kroppen med hjälp av så kallade enzymer. Antabus blockerar ett av dessa enzymer. Det gör att ett ämne, acetaldehyd, som bildas när alkoholen bryts ner, ansamlas i kroppen. Det är detta ämne som orsakar de obehagliga symtomen.

Om man dricker alkohol när man har tagit Antabus drabbas man av svåra obehag som kraftig ansiktsrodnad, dunkande huvudvärk, hjärtklappning och en känsla av andnöd. Man mår också illa och kräks. Även mycket små mängder alkohol kan ge sådana symtom vilka kan komma inom fem till tio minuter. Därför måste man undvika alla typer av produkter som innehåller alkohol medan man använder medicinen.

Det ska gå minst två dygn sedan man druckit alkohol innan man börjar med Antabus. Det tar tre dagar innan medicinen börjar verka med full effekt. När man har slutat med medicinen kan det ta upp till två veckor innan effekten har försvunnit.

Hur tar man medicinen?

Brustabletterna ska röras ut i ett halvt glas vatten högst en timme i förväg. Innan man dricker ska man röra om i lösningen. Tabletterna är känsliga för fukt och ska förvaras i originalförpackningen. Man ska stänga förpackningen ordentligt varje gång man använt medicinen.

Det har visat sig att läkemedelsbehandlingen ofta fungerar bättre om man tar medicinen i samband med regelbundna besök och samtal på mottagningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

När man påbörjar en behandling med Antabus tar man vanligen 800 milligram om dagen i två till tre dagar. Därefter sänks oftast dosen och kan till exempel sedan vara 100-200 milligram varje eller varannan dag.

Viktigt

Man ska inte använda Antabus om man har någon allvarlig hjärtsjukdom, psykisk sjukdom, hjärnskada, leversjukdom eller leverskada.

Innan man börjar en behandling brukar man få lämna blodprov. Sedan brukar man få lämna blodprov regelbundet för att kontrollera levern. Det görs eftersom medicinen ibland kan påverka levern.

När man behandlas med medicinen får man inte äta eller dricka någonting som innehåller alkohol, även om det bara är mycket små mängder, till exempel chokladpraliner som innehåller likör. Även vissa hostmediciner och vitaminlösningar kan innehålla små mängder alkohol.

Större mängder alkohol kan leda till blodtrycksfall och man kan bli medvetslös. Det kan kräva omedelbar sjukvård. Symtomen kan komma redan fem till tio minuter efter att man har ätit eller druckit något som innehåller alkohol.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Antabus ska inte tas tillsammans med läkemedel som innehåller metronidazol, till exempel Flagyl, som används mot vissa infektioner.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få biverkningar. Men många symtom kan också bero på att man har slutat att dricka alkohol.

Vissa personer kan till exempel känna sig dåsiga, få huvudvärk, dålig andedräkt eller känna metallsmak i munnen. Andra kan få ont i magen och diarré. En del kan också påverkas psykiskt, till exempel kan man bli deprimerad eller få svårare att koncentrera sig.

Antabus kan också orsaka allergiska reaktioner med utslag och klåda. I sådana fall ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-06-21
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Romelsjö, professor vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm.