Vaccination mot tyfoid

Allmänna råd

Allmänna råd

Allmänt

Tyfoid sprids med mat och dryck. Vaccination mot tyfoid rekommenderas om man ska stanna mer än tre veckor och äta på mycket enkla matställen utanför turistområden eller om man ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i områden i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien där sjukdomen finns.

Man vaccineras mot tyfoid antingen genom att få en spruta eller genom att ta tabletter. Om man har försämrat immunförsvar, exempelvis hiv, eller om man behandlas med cytostatika eller med höga kortisondoser under lång tid, bör man få vaccin i spruta. Man bör också få vaccin i spruta om man är gravid.

Så går vaccinationen till

Vaccination med spruta:
Man vaccineras med spruta vid ett tillfälle. Man bör vaccineras senast två veckor innan man ska resa för att ha ett bra skydd på resmålet. Det går att få sprutan närmare avresedagen. Det ger inte lika bra skydd men är bättre än att inte vaccineras.

För att ha fortsatt skydd behöver man en ny dos vart tredje år.

Man brukar få sprutan på utsidan av överarmen.

Vaccination med tabletter:
Om man vaccineras med tabletter tar man en tablett tre gånger på fem dagar. Man tar

  • den första tabletten ungefär tre veckor innan man ska resa
  • den andra tabletten två dagar efter den första
  • den tredje två dagar efter den andra.

Tabletten ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan man ska äta.

Tabletter mot tyfoid ger skydd mot sjukdomen i ett år om man bor i ett lågriskområde, som till exempel Norden. Behöver man därefter fortsatt skydd görs vaccineringen om.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att man kan få vaccin i spruta när man är gravid.

Man kan vaccineras med spruta och med tabletter när man ammar.

Barn och vaccination

Barn som är äldre än två år kan få vaccin i spruta. De brukar få vaccinet på utsidan av överarmen.

Barn som är äldre än fem år kan vaccineras med tabletter med samma intervall som vuxna.

Biverkningar

Efter vaccinationen med spruta kan man bli lite röd och svullen där man fick sprutan, och det kan kännas lite ömt efteråt. Ibland kan man också få feber, må illa och få ont i huvudet. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-06-09
Skribent:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jean Henrik Braconier, infektionsläkare, Lund