Försäkringar vid tandskador

Vad gäller?

Vad gäller?

  • En arbetsskada kan också inträffa när man cyklar omkull på väg till eller från arbetet.

Försäkring som gäller för alla som har arbete

Om man skadar tänderna i sitt arbete finns en allmän arbetsskadeförsäkring. Den ger alla som arbetar i Sverige rätt att kräva ersättning för en tandskada till exempel. Men innan man kan få ersättning ska Försäkringskassan godkänna att det är en arbetsskada.

Alla kostnader som man får i samband med att man skadar tänderna måste man betala själv. Om man inte får skadan godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan kan man inte heller få ersättning för kostnaderna.

Om Försäkringskassan kommer fram till att man har en arbetsskada täcker försäkringen kostnaderna för de undersökningar och behandlingar som man får på grund av tandskadan, till exempel om man slår ut en tand.

För att arbetsskadeförsäkringen ska gälla måste man gå till en tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.

Arbetsskadeförsäkringen gäller också om man arbetar utomlands och behöver tandvård.

Även studerande kan ibland få ersättning från arbetsskadeförsäkringen . Det gäller utbildningar där man riskerar att skada sig, till exempel lantbruksutbildning.

Vissa grupper har särskilda försäkringsskydd

För värnpliktiga och andra som gör sin tjänst i totalförsvaret eller gör räddningstjänst finns ett särskilt statligt personskadeskydd. Även den försäkringen kan ge rätt till ersättning från Försäkringskassan om man blivit skadad eller får en sjukdom i samband med sin tjänstgöring. Den gäller också om det inträffar i andra nordiska länder. Försäkringen gäller också för den som är häktad, intagen eller tvångsomhändertagen.

Militär som tjänstgör utomlands har också ett försäkringsskydd om de skadas i arbetet.

Olika typer av arbetsskador

Det finns fyra typer av arbetsskador:

  • olycksfall
  • olycksfall på väg till och från arbete, så kallade färdolycksfall
  • arbetssjukdomar som hörselnedsättning eller eksem
  • smittsamma sjukdomar som man har fått i samband med arbetet, till exempel inom sjukvården.

Bra att anmäla arbetsskada

Det är en fördel när Försäkringskassan gör sin bedömning om rätt till ersättning om man anmäler arbetsskadan innan man söker ersättning. Men å andra sidan finns inget som hindrar att man söker ersättning utan att först ha anmält skadan.

När man anmäler en arbetsskada till Försäkringskassan är det är arbetsgivaren, eller motsvarande, som gör anmälan oavsett om skadan har skett på arbetsplatsen eller på väg till eller från jobbet. Både den som blivit skadad och skyddsombudet på arbetsplatsen ska också skriva under anmälan och behålla en kopia av den.

Om man är studerande är det skolan som anmäler skadan, oftast rektorn.

Har skadan skett på en båt anmäler man som anställd skadan till rederiet, som skickar anmälan vidare till Försäkringskassan.

Är man egenföretagare ska man själv anmäla skadan till Försäkringskassan.

Man begär själv ersättning

Ansökan om ersättning för arbetsskada skickar man in själv till Försäkringskassan. Det ska man göra senast sex år efter att man fick skadan eller hade utgifter för vård av en arbetsskada. Oftast ska behandlingen för tandskadan vara klar innan Försäkringskassan kan avgöra om man har rätt till ersättning. Då krävs att man skickar in kvitto eller räkning från tandläkaren. Även resekostnader i samband med behandlingen kan ersättas av Försäkringskassan.

Avtalsförsäkring på arbetsplatsen

Ofta har man utöver den allmänna arbetsskadeförsäkringen också en arbetsskadeförsäkring genom sin arbetsplats. Då har arbetsgivaren tecknat ett avtal med facket som bland annat innehåller ett utökat skydd vid arbetsskada, till exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst. Man ska tillsammans med arbetsgivaren anmäla arbetsskadan till försäkringsbolaget som arbetsgivaren har avtal med.

Mer information kan man få från sin arbetsgivare, sitt skyddsombud eller sin fackliga organisation.

Privat olycksfallsförsäkring kan komplettera

Om man har en privat olycksfallsförsäkring kan man även få ersättning för kostnader om man skadar sina tänder på fritiden eller på arbetet och inte får ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringsbolagen kan ha olika bestämmelser om vad som ingår, men oftast gäller försäkringen om man har kostnader för läkarbesök, tandvård, resekostnader och mediciner.

Ibland kan en olycksfallsförsäkring ingå i andra försäkringar, till exempel hemförsäkringen. En privat olycksfallsförsäkring kan också gå att teckna genom sitt fackförbund.

Försäkringsbolagen brukar enbart godkänna vård som man har fått av tandläkare som är anslutna till Försäkringskassan och ersätter bara för den del av vården som man måste betala själv.

Ofta täcker försäkringen också tandvård utomlands om man behöver gå till tandläkaren, till exempel i samband med en olycka.

Om man har en sjukförsäkring, som ibland kan ingå i olycksfallsförsäkringen, kan man också få ersättning för sjukdomar i munnen och tänderna, varaktiga skador och om man får funktionsnedsättningar på grund av olyckan.

Om man råkar ut för en olycka ska man alltid själv anmäla det till sitt försäkringsbolag.

Man kan få veta mer om privata olycksfallsförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen.

Fäll ihop
Publicerad:
2012-03-19
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Eva Ragell, verksamhetsutvecklare,  Försäkringskassans huvudkontor, Stockholm

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg