När man gått två veckor över tiden

Sammanfattning

Sammanfattning

När är graviditeten överburen?

Att gå över tiden med mer än två veckor eller att graviditeten är överburen som det också kallas, innebär att graviditeten varar i mer än 42 hela veckor.

En fullgången graviditet varar mellan 37 och 42 hela veckor, räknat från den senaste mensens första dag eller efter den förlossningsdag som räknas ut med hjälp av ultraljud. Datumet när barnet beräknas födas motsvarar då 40 graviditetsveckor.

Förlossningsdagen beräknas med ultraljud

Graviditetslängden beräknas genom att mäta hur stort fostret är vid en ultraljudsundersökning under den första halvan av graviditeten. Vid ett ultraljud blir dateringen mycket mer exakt och det är det datumet som gäller.

Innan graviditetsvecka 20 är de flesta foster lika stora. Det är därför ganska lätt att med ultraljud beräkna hur gammalt fostret är. Efter denna vecka växer fostren olika mycket och det kan därför vara svårt att med ultraljud uppskatta när barnet kommer att födas. Risken att felaktigt bedömas som överburen ökar då.

Det datum barnet beräknats att födas är ändå inte exakt. De flesta barn föds inom två veckor före eller efter den beräknade förlossningsdagen. Kommer barnet tidigare än 37 fullgångna veckor så är barnet för tidigt fött och kommer barnet senare än 42 fullgångna veckor är graviditeten överburen.

Att gå över tiden

Trots att man försöker låta bli att tänka på det angivna förlossningsdatumet blir många besvikna och lite frustrerade när datumet är passerat. Det kan kännas som att barnet i magen tänker stanna där för gott. Varje litet "mol" i magen kan göra att man tror att nu är det dags. Men för andra kan det bli en välkommen paus då man kan ta det lugnt, läsa om och förbereda sig inför förlossningen och det nya livet. Några dagar eller veckor hemma i lugn och ro kan kännas skönt.

Hur många går över tiden med mer än två veckor?

Om förlossningsdagen är rätt beräknad föder cirka fem av hundra kvinnor efter vecka 42.

Överburenhet kan upprepa sig i efterföljande graviditeter. Ungefär 30 % av alla kvinnor som har gått över tiden mer än två veckor vid ett tillfälle är med om samma sak även vid nästa graviditet.

Det finns också en ärftlighet för att gå över tiden.

Varför går man två veckor över tiden?

Felaktig beräkning av graviditetslängden är en anledning. Trots moderna diagnosmetoder kan det ofta vara svårt att ta reda på när senaste ägglossningen före graviditeten verkligen inträffade.

Vad det egentligen är som gör att förlossningen sätter igång är inte helt klart, men hormoner spelar en viktig roll och en del av dessa hormoner produceras av barnet. Barnet kan alltså signalera när det är färdigt för förlossning. När graviditeten är fullgången blir livmodern värkberedd och känsligare för vissa hormoner som gör att förlossningen kan starta. När barnet är färdigt att födas är det bland annat dessa hormoner som startar förlossningen. Vad det är som gör att graviditeten ibland blir överburen vet man ännu inte säkert.

Vad händer om man går två veckor över tiden?

Det sista besöket hos barnmorskan under graviteten är någon gång när man passerat 40 fullgångna veckor. Man får då ett datum då man är 42 fullgångna graviditetsveckor och är då välkommen till förlossningsavdelningen för kontroll och samtal, om man ännu inte fött sitt barn. Det förekommer också på några ställen att man får komma på en kontroll redan i v 41+3.

Risker med att bli överburen

Problem med moderkakan är vanliga vid överburenhet. Moderkakan är som mest välutvecklad ungefär en månad före förlossningen. Efter det åldras den. Detta kan leda till att barnet får för lite näring och att syretillförseln till barnet försämras. Ungefär vart femte barn som föds senare än efter 42 veckor är därför magert, rynkigt i huden, saknar fosterfett och har långa naglar.

Det är också vanligare att barnet har bajsat i fostervattnet vid en överburen graviditet. Detta kan öka risken att barnet får ned detta i luftvägarna i samband med förlossningen.

En del av de överburna barnen är stora, det vill säga väger mer än 4,5 kg. Förväntas barnet vara stort kan det bli aktuellt med kejsarsnitt.

Mängden fostervatten minskar hos överburna kvinnor. Detta kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar sämre. Därför mäter man mängden fostervatten vid de undersökningar som görs efter vecka 42.

Undersökningar

På förlossningsavdelningen kontrolleras så noga som möjligt om graviditeten verkligen är överburen. Om ett ultraljud har gjorts under första halvan av graviditeten går man efter det.

Vid undersökningen försöker läkaren bestämma barnets storlek oftast med hjälp av ultraljud. Läkaren känner också efter hur mogen livmodertappen är.

Vid ultraljudsundersökningen bedöms mängden fostervatten, fosterläge och oftast också barnets vikt. Ibland mäts också blodflödet i navelsträngen med hjälp av ultraljud för att kontrollera hur blodcirkulationen mellan moderkakan och barnet fungerar. Barnets hjärtslag kontrolleras med en så kallad CTG-registrering.

Kontrollerna upprepas varannan dag så länge graviditeten varar, om inte förlossningen blir igångsatt. Det är dock ovanligt att en graviditet går längre än 43 veckor.

Vad händer sedan?

På många ställen idag blir förlossningen igångsatt för alla gravida kvinnor vid uppnådda 42 fulla veckor, om inte den gravida kvinnan själv vill invänta en spontan förlossningsstart. Undantaget kan vara att det är något med barnets tillstånd, som gör att det kan vara mer lämpligt med ett planerat kejsarsnitt.

På andra ställen får man prata med förlossningsläkaren om hur man ska göra. Alternativen är då att

Tillsammans med läkaren får man diskutera de olika alternativen. Han eller hon väger också in hur den blivande mamman mår och diskuterar hennes och partnerns önskemål.

Förlossningsläkaren bedömer om det går bra att sätta igång förlossningen och vilken metod som skall användas. Hur barnet mår, hur stort det är, hur det ligger i livmodern och hur mogen livmoderhalsen är, har betydelse.

Visa mer
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-11-04
Skribent:

Lars Grennert, gynekolog och förlossningsläkare, Malmö

Redaktör:

Anna Åkerman, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Roland Boij, gynekolog och förlossningsläkare, Jönköping