Retinoblastom – ögoncancer hos barn

Allmänt

Retinoblastom är en ovanlig cancerform som uppstår i ögats näthinna och som bara drabbar barn. Sjukdomen upptäcks ofta innan barnet fyllt två år.

Om barnet har retinoblastom på båda ögonen är det en ärftlig cancerform som kan föras över mellan en förälder och ett barn utan att föräldern känt till sin sjukdom. Hälften av alla barn till en förälder med ärftligt retinoblastom riskerar att få sjukdomen.

Nästan alla barn som får retinoblastom blir friska. De flesta behöver inte heller få en försämrad syn efter behandlingen.

Symtom

Symtomen på retinoblastom kan vara diffusa och svårtolkade. Ibland kan man märka att barnets pupill ändrat utseende från den normalt svarta pupillen till en mer vitaktig eller vitgul pupill. Andra symtom kan vara att barnets pupill glimmar till i vissa vinklar när belysningen är svag. Att barnet skelar med ögonen kan också vara symtom på en ögontumör men det är en mycket ovanlig orsak till skelning.

Behandling

Vilken behandling barnet får beror på hur stor tumören är och om den finns på ett öga eller på båda. Det vanliga är att barnet får cytostatika och att ögat behandlas med laser. En del barn behöver också få strålbehandling.

Efter behandlingen behöver barnet gå på täta efterkontroller för att man ska kunna se om sjukdomen är helt borta. Små barn undersöks medan de är sövda medan barn från fyra eller fem års ålder kan klara av undersökningen i vaket tillstånd. Vid sju eller åtta års ålder brukar de flesta barn kunna sluta med kontrollerna.

Nästan alla barn blir friska. De flesta får inte heller någon nedsatt syn efter behandlingen, men det beror på var tumören har suttit och hur stor den har varit. Det händer att barnet mister synen på ett öga efter sjukdomen, men man kan leva väl även med ett öga och exempelvis ändå ta körkort. Om barnet har fått strålbehandling bör det bli kontrollerat avseende sena komplikationer.

Senast uppdaterad:
2013-09-16
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Hjorth, barnläkare, specialist i cancersjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund