Luftrörskatarr hos barn - obstruktiv bronkit

Skriv ut (ca 3 sidor)

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-22
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Inge Axelsson, överläkare i barnmedicin, professor i medicinsk vetenskap, Östersunds sjukhus