Film: Viktor visar hur man lyfter ett litet barn

Viktor Gustafsson visar några olika sätt att lyfta och bära ett barn.

Till en början tyckte Viktor Gustafsson det kändes läskigt att lyfta och bära någon annans barn. Men med hans egen dotter Elsa har det känts helt naturligt. Se hur Viktor gör när han lyfter och bär Elsa.

Om att lyfta och bära ett litet barn

När ett nyfött barn är vaket vill det ofta bli buret. Det finns många sätt att bära ett barn på. Det viktiga är att barnet får stöd för huvudet, bärs på ett säkert sätt och känner sig tryggt. Man kan för sin egen skull också tänka på att lyfta och bära sitt barn så att man inte belastar ryggen och resten av kroppen så att man får ont. Man kan till exempel spänna magmusklerna när man lyfter.

När man ska lyfta upp barnet lägger man sina händer och armar under barnets kropp medan det ligger kvar. Man kan föra in sin ena hand under nacken och huvudet på barnet och låta underarmen glida in under barnet. Den andra handen kan man lägga under stjärten och låta underarmen följa med. Man kan gärna prata med barnet under tiden och sedan lyfta upp barnet lugnt och försiktigt. När man ska lägga barnet gör man tvärtom. Man låter barnet få känna underlaget innan man tar bort sina armar.

Man kan hålla ena handen under barnets stjärt och den andra handen och armen om nacken och ryggen.

En del barn tycker om att ligga på mage med ansiktet nedåt på den vuxnes underarm. Man för då ena handen mellan benen på barnet och låter handen stanna under barnets bröstkorg. Då får barnets mage stöd underifrån av armen. Man kan stödja barnets huvud och axlar med den andra handen och underarmen.

Ett annat sätt är att ha barnet i en bärsele eller sjal. Då kan man bära barnet på ryggen, höften eller magen. I en sele eller sjal är barnet nära den vuxnes kropp på ett sätt som påminner om tiden före födelsen. Det kan vara praktiskt att bära barnet på det här sättet. Man får en hand fri och kan ta med sig barnet dit man inte kan komma med barnvagn. Det kan också bidra till att man bär sitt barn på ett sätt som inte belastar kroppen så man får ont.

Barnet kan sitta i bärsele eller sjal men behöver då ordentligt stöd för huvudet.

Publicerad:
2011-10-14
Redaktör:

Maria Bång, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Hallgren, barnsjuksköterska, Stockholm

Teknisk producent:

Klevgränd Produktion